Hem

Kontaktuppgifter

Nu erbjuder vi våra familjehem digitala föreläsningar för att höja kompetensen

Publicerad: 2021-01-05

Humana Individ och familjs metodavdelning har tillsammans med ledningen för Familjehem och Öppenvård beslutat om att erbjuda Humanas familjehem digitala föreläsningar. Dessa kommer att ske var fjärde vecka och innehålla olika relevanta teman.

Syftet med dessa digitala föreläsningar är erbjuda lättillgänglig utbildning, skapa utrymme för diskussion samt skapa nätverk mellan familjehem.

Föreläsningarna kommer att ske digitalt. Efter föreläsningen kommer familjehemmen att bjudas in till diskussionsforum för att diskutera föreläsningens tema, fånga upp frågor och funderingar samt diskutera konkreta exempel och erfarenheter.

Kommande teman 

  • Barn som uppvisar sexuella beteendeproblem
  • Sekundär traumatisering i familjehemsvård
  • Traumamedveten omsorg