Hem

Kontaktuppgifter

Kommentar med anledning av SVT:s granskning av Platea efter den tragiska drunkningsolyckan i Hagfors

Publicerad: 2021-06-23

På onsdagen granskar SVT i flera inslag den tragiska drunkningsolyckan med en femårig pojke i Hagfors. Pojken var placerad vid Plateas HVB-hem Prästgården. Hård kritik riktas mot verksamheten bland annat av pojkens föräldrar. Humana tar kritiken på allra största allvar.

– Olyckan är en tragedi och våra tankar går till pojken, föräldrar och anhöriga. Vi tar händelsen och kritiken på största allvar, säger Ulrik Bonnevier, regionchef på Humana.

Humana och dess verksamheters fokus ska alltid vara att ge barnen i vår omsorg en trygg miljö. Vi får aldrig tumma på kvaliteten eller säkerheten. Inom Humana finns kompetens, rutiner och lokaler anpassade för att ge barn och unga en säker och trygg omsorg. Men det som absolut inte får hända har hänt.

– Sedan olyckan inträffade pågår ett omfattande arbete för att utreda händelsen. Vi har initierat en egen Lex Sarah-utredning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder också verksamheten och vi samarbetar fullt ut. Därutöver har åklagare inlett en förundersökning om vållande till annans död. Dessa utredningar och förundersökningen är mycket viktiga för att reda ut vad som hände, ansvar och hur liknande händelser ska förhindras i framtiden, säger Ulrik Bonnevier.

Inom Humanas HVB-verksamheter jobbar vi med barn och unga som kommer från svåra livssituationer, är utåtagerande, har självskadebeteenden eller annan problematik och som är i behov av särskild behandling och omsorg. Vi erbjuder kommuner stöd genom boenden med hög personaltäthet, specialistkompetens och ofta verksamhet i specialanpassade lokaler. Vårt fokus ska alltid vara att ge de barn och unga som placeras hos oss en trygg och säker miljö. Vi ska alltid sätta barnen och kvaliteten först i våra verksamheter.

SVT och andra har också påtalat kritik för att enskilda kommuner har fakturerats så mycket som 22 000 kronor per dygn. Vår verksamhet kräver hög bemanning eftersom vi tar hand om barn som kommer från svåra livssituationer, ofta är utåtagerande eller har självskadebeteende och som behöver särskilt stöd.

En så hög ersättning är ju exceptionell och beror med största sannolikhet på att vi samtidigt inte kunnat ha andra barn placerade i verksamheten. Genomsnittspriset för verksamheten är högt men det ligger betydligt lägre än detta. Självklart ska bemanningen och följande av rutiner alltid ske utifrån avtal och de enskilda barnens behov och om det i något fall skett avsteg så är det oacceptabelt.

– När det gäller verksamheten i Hagfors har fokus sedan olyckan varit på att säkra insatserna för övriga barn som är placerade på enheten. En krisorganisation är etablerad för att stötta verksamheten och barnen. IVO har beslutat att tillfälligt stänga enheten på Platea samt en intilliggande enhet under den tid som IVO utreder verksamheten. Sedan dess har allt vårt fokus varit på att stötta kommunerna i att på mycket kort tid hitta trygga omplaceringar för barnen, säger Ulrik Bonnevier.

Vid frågor, vänligen kontakta
Patrik Silverudd, presschef Humana
tel. 0766-112 111
patrik.silverudd@humana.se