Hem

Kontaktuppgifter

Välkommet med utredning om vård av barn och unga

Publicerad: 2021-10-06

Socialminister Lena Hallengren meddelade på en presskonferens i dag att regeringen tillsätter en bred utredning om hur vården för barn och unga kan bli bättre. Humana välkomnar utredningen.

Under 2020 fick drygt 27 000 barn och unga insatser av någon form utanför det egna hemmet. Utredningen får uppdraget att se över allt från situationen i familjehem till kvaliteten på Sis särskilda ungdomshem. Syftet är att vården ska bli bättre och antalet allvarliga brister färre.

– Det är mycket bra att fokus riktas på vården av barn och unga. Därför välkomnar vi utredningen. Vi har sedan flera år lyft behoven av mer forskning och mer samverkan på området, säger Johanna Rastad, affärsområdeschef för Humana Individ och familj.

Humana kommer nu att granska utredningsdirektiven med en förhoppning om att utredaren har en dialog med såväl kommuner, ideella organisationer som privata utförare för att få en samlad bild av läget och hitta bra förslag som kan göra vården bättre.

– Som en av få anordnare som har hela vårdkedjan bidrar vi gärna med det vi kan, vi ser fram emot den dialogen, säger Rastad.

Utredare blir den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Ohlsson och utredningen ska vara klar 10 april 2023.