Hem

Kontaktuppgifter

IHF-metoden – behandling av barn i hemmamiljö

Publicerad: 2021-11-02

Antalet barn placerade i familjehem och HVB-hem har ökat de senaste åren. IHF är en metod med det övergripande målet att stoppa processer där barn och unga riskerar stötas ut från sin familj och andra sammanhang. Genom att arbeta intensivt på hemmaplan med hela barnets system kan IHF-insatsen bidra till att färre barn behöver placeras.

IHF är en manualiserad och utvärderad metod som vänder sig till familjer med komplexa problem. Det är en svensk metod som skapades av Familjeforum (idag Humana) för 20 år sedan av personal med lång erfarenhet av behandlingsarbete. IHF är ett skyddat varumärke och det finns en certifieringsorganisation kopplad till IHF för att tillförsäkra att alla enheter som brukar metoden tillämpar metoden enligt fastställd praxis. 

IHF startades med en ambition att höja kvalitén på behandlingsarbete för att undvika att barn och unga ska behöva lyftas ur sin kontext och sina familjer och bli placerade. Att metoden lever och fortsätter utvecklas efter 20 år, att den implementeras och bedrivs på olika håll i Sverige visar att det är en metod som har en hållbarhet och som har en plats inom den strukturerade öppenvården i Sverige. Med anledning av att IHF fyller 20 år arrangeras en dag tillsammans med Linköpings kommun som bedrivit IHF i drygt 10 år. Dagen kommer ha fokus på hur och varför IHF skapades, hur metoden har utvecklats, var vi står idag och vilken roll IHF kan ha framåt i att minska antalet placeringar av barn och unga i Sverige. 

Varmt välkommen till årets nationella IHF-dag den 19 november och då vi firar att IHF fyller 20 år!

Läs mer om IHF och anmäl dig till IHF dagen här 

Har du frågor kontakta gärna Humanas metodgarant: 

Anne-Lie Wikström 
Anne-Lie.wikstrom@humana.se 
073 080 92 50