Hem

Kontaktuppgifter

NFI 2021 - Våra familjehem är fortsatt nöjda med oss

Publicerad: 2022-01-07

Nu är årets sista mätning klar, och vi kan konstatera att våra familjehem är fortsatt nöjda med att vara familjehem hos oss på Humana - 96 procent kan tänka sig att rekommendera andra att också bli det! Jämfört med NFI 2020 är det en liten ökning med två procentenheter.

Mer än fem år som familjehem visar på något högre NFI 

Bland de svarande ser vi att andelen som varit familjehem länge, mer än fem år, ökat med två procentenheter jämfört med 2020; från 37 till 39 procent. Denna grupp av familjehem är också något mer nöjd, med ett NFI på 98 procent jämfört med gruppen som varit familjehem kortare tid där NFI ligger på 96 procent. 

Familjehemmen även nöjda med stödet och utbildningarna Humana erbjuder 

För att familjehemmen ska kunna ha alla förutsättningar att lyckas med sitt viktiga uppdrag erbjuds de stöd dygnet runt, året runt samt möjlighet till att delta i utbildningar. På frågan, hur nöjd är du med den enskilda handledningen och det stöd du får från Humana, svarar 85 % att de är nöjda. På frågan, Hur nöjd är du med utbildningar som Humana erbjuder, svarar 87 % att de är nöjda.

Klicka här för att se ett axplock av svaren från undersökningen