Hem

Kontaktuppgifter

Humana stänger LSS-boende i Laholm

Publicerad: 2022-02-18

Humana har fattat beslut om att inte fortsätta bedriva verksamhet vid Ängelholmsvägen LSS och kommer därmed begära en återkallelse av verksamhetens tillstånd inom kort.

Vi bedömer att de lokala förutsättningarna för en fortsatt verksamhet vid Ängelholmsvägen med nuvarande inriktning saknas. Humana har flera LSS-boenden i regionen som fortsatt kommer bedrivas.   

I dag finns det två personer som bor på Ängelholmsvägen. Dessa kommer att erbjudas annat boende så skyndsamt som möjligt i samråd med uppdragsgivarna och den planering som behövs för att flytten ska ske så bra som möjligt för de enskilda. Medarbetarna kommer så långt som möjligt erbjudas andra tjänster inom Humana.