Hem

Kontaktuppgifter

Humanas LARO-verksamhet utökar till två nya orter i Skåne

Publicerad: 2022-02-24

Sedan 2014 har Humana genom sin LARO-mottagning i Helsingborg erbjudit patienter rehabilitering för opioidberoende, neuropsykiatrisk utredning och behandling för återfallsprevention. Nu utökar verksamheten och öppnar upp på två nya orter i Skåne.

1 mars öppnar LARO upp i Lund och senare i vår även i Hässleholm. Geografiskt innebär detta en ökad tillgänglighet för många. 

Vi vill möta efterfrågan och det ökande behovet vi ser finns i området

Teamet består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kuratorer och psykolog som alla samverkar för att ge en så bra behandling som möjligt.  
Här arbetar man med en hög tillgänglighet och då det är en liten personalgrupp på varje mottagning så träffar patienten samma människor varje dag och möjlighet för tät läkarkontakt finns. “Vi vill möta efterfrågan och det ökande behovet vi ser finns i området”, säger Monica Nyman, verksamhetschef LARO.

Humana erbjuder sambehandling mellan LARO och familjehemsvård, stödlägenhet, LSS-boende eller behandlingshem även från andra regioner. Det erbjuds en hög patientsäkerhet, kontinuitet och väldigt bra samverkansavtal för att optimera hur väl en patient lyckas i sin drogfrihet. 

LARO arbetar på uppdrag av Region Skåne och enligt Socialstyrelsens föreskrifter och lagstiftning och ingår i Vårdval Skåne. Därför behövs ingen remiss utan det går att söka direkt, genom personlig kontakt eller via 1177.se. 

Vi frågor, vänligen kontakta:

Ulrik Bonnevier Affärsutvecklare