Hem

Kontaktuppgifter

Familjehemmens dag 2023 – behovet av familjehem är stort

Publicerad: 2023-04-27

Familjehemmens dag infaller idag 27 april. Vi vill därför ta tillfället i akt och tacka våra familjehem för er ovärderliga insats. Vi vill samtidigt uppmärksamma att behovet av familjehem är stort i Sverige.

Det finns många barn och unga vars familjer av olika anledningar är oförmögna att ge sina barn en trygg uppväxt. De senaste åren har tusentals barn och unga placerats i familjehem, som spelar en avgörande roll i detta sammanhang. Genom att öppna sina hem och hjärtan för barn och unga som behöver det kan familjehemmen ge en känsla av tillhörighet. De kan ge dem en plats att kalla sitt hem och en familj som har verktygen att skapa en trygg miljö att växa upp i. 

Har du gått i tankarna om att du vill göra en insats för våra barn och unga? Att bli familjehem är ett stort och viktigt beslut, men det är också en uppgift som kan vara oerhört givande och berikande. Genom att öppna upp sitt hem och sitt liv kan man ge en ung människa en trygg och kärleksfull miljö att utvecklas i. 

Det viktigaste med att bli familjehem är att man har tid och engagemang för uppdraget.  Det behövs också ett öppet sinne och du bör vara beredd på att ta emot en ung människa som i många fall har en bakgrund av bristande omsorg. För att stötta familjehemmen erbjuder Humana utbildning, handledning och ekonomisk ersättning. Vi matchar familjehemmen med ett passande barn eller ungdom och följer upp samt stöttar under hela processen. Tillsammans kan vi göra skillnad.  

På familjehemmens dag vill vi därför uppmana alla som har möjlighet, att överväga att bli familjehem. Genom att ta detta steg kan man göra en verklig skillnad i en ung människas liv och ge dem en chans till en bättre framtid.

Läs mer om att vara familjehem här