Hem

Kontaktuppgifter

Det är dags att lyfta vikten av kunskap i NPF och Tydliggörande pedagogik på HVB-hem

Publicerad: 2023-07-14

I sju månader genomfördes ett utvecklingsarbete på ett av våra HVB boenden för att öka kunskapen om NPF samt Tydliggörande pedagogik. Under denna period har arbetsgruppen träffats två gånger i månaden och gått igenom olika teman. Däremellan har teamet arbetat med att prova de nya kunskaperna och verktygen i klientarbetet.

Mahina Havelius, metodgarant på Humana för Tydliggörande pedagogik som arbetade med uppdraget, beskriver vad insatsen har genererat.   

– Det har lett till att teamets medlemmar har fått ökad kunskap om målgruppen. Och de visuella verktyg som är hjälpsamma för att tydliggöra i vardagen för ungdomarna. Att kunskapen om NPF och Tydliggörande pedagogik finns på våra HVB-hem är viktigt, för att personal ska bemöta och arbeta med de verktyg som rekommenderas för målgruppen. Genom Tydliggörande pedagogik stöttar och kompenserar vi för de svårigheterna ungdomarna har och möjliggör att dessa blir så självständiga som möjligt, säger Mahina Havelius.  

På Humana finns metodgaranter vars roll bland annat är att erbjuda utbildning, metodhandledning, stödja verksamheterna i implementeringsarbetet samt driva utvecklingsarbete. Med rätt verktyg för vår personal kan vi arbeta mer proaktivt för att skapa förutsättningar för målgruppen.

Läs mer om våra HVB här