Hem

Kontaktuppgifter

HVB-hem för barn – en bra lösning när behovet uppstår

Publicerad: 2023-09-13

När ett barn placeras på HVB-hem kan man veta säkert att alternativen har utretts noga. I de fallen är det förmodligen inte bara en nödvändighet, det är också ett sätt att ge barnet en omsorg och behandling av god kvalitet som faktiskt fungerar.

Socialtjänsten kan bevilja en rad olika insatser för att stötta ett barn. Ofta kommer man långt med stöd till föräldrarna och samtal med barnet, men när det inte räcker kan en placering på HVB-hem vara ett bra alternativ.
– De barn vi möter har ofta varit med om stora svårigheter i sina korta liv. De har tyvärr hunnit uppleva mycket mer än vad vi kan önska, säger Erika Lundmark, verksamhetschef Pärlebogården HVB.

Erika möter ofta barn som har varit familjehemsplacerade men där vården av olika anledningar inte har räckt till, oftast på grund av barnets beteende och symtom. Det beror sällan på att det inte är ett bra familjehem. Hennes kollega, Ingela Berglund, behandlingsansvarig på Sonrisagården HVB instämmer.
– Det behövs ofta flera vuxna som aktivt arbetar tillsammans för att förstå ett beteende och för att kunna nå en förändring, säger hon.

Omsorgen är otroligt viktig och mycket fokus läggs på att lyfta vad ett barn är bra på. Därför är den initiala informationen om ett barn extra viktig. Den behövs för att få en förståelse för de utmaningar som finns och vad som går att uppmuntra och bygga vidare på.
– Barnen vet ofta vad de gör för fel, de flesta har någon typ av reflektion. Men de vet att all uppmärksamhet är bra, därför kör de bara på. Vi vill ge allt vi kan och förstärka det positiva, säger Ingela.

Ofta krävs en stark närvaro och kunskap för att kunna nå fram till barnet, något som är möjligt på ett HVB-hem. Barnen har en stor förändringsbenägenhet samtidigt som de växer, utforskar och testar vuxenvärlden hårt.

– Det är när det krävs fler vuxna som vi kommer in som ett alternativ, säger Erika, när det inte endast räcker att läka kring relationsbyggandet.

Fördelar med placering på HVB-hem

Hög kvalitet och ett strukturerat förhållningssätt är utgångspunkten för arbetet i Humanas verksamheter. Det barn som placeras får en individanpassad planering utifrån deras unika behov.
– Varje barn får en mer anpassad hjälp som förbättrar förutsättningarna för mer permanenta placeringslösningar. Arbetet med att se och höra barnen har kommit långt och för oss är det viktigt att vi ligger i framkant vad gäller det, säger Ingela.

Det arbetet underlättas när det är många vuxna på plats så att arbetet kan ske kontinuerligt och genomgående under hela placeringstiden. HVB-hem för barn är heldygnsboenden med insatser. Här finns trygga stabila vuxna som är lösningsorienterade, som orkar stå kvar och arbetar mot ett gemensamt mål.
– Vårt jobb är att se till så barnet får erfarenheter av vuxna som går att lita på, säger Erika. Målet i slutänden är att ge barnet en möjlighet till en bättre framtid utanför HVB. Vi ska vara en tillfällig lösning som ska bidra till förändring för en mer hållbar framtid.

Erika Lundmark, verksamhetschef Pärlebogården HVB, och Ingela Berglund, behandlingsansvarig på Sonrisagården HVB har många års erfarenhet av arbete med barn och unga. De möter dagligen barn som genomgått flertalet placeringar, har brister i relationsbyggande, trauma och anknytningsstörningar. Precis som Humanas andra verksamheter för yngre barn driver de ett viktigt arbete för att hjälpa våra minsta till en bättre framtid.

Läs mer om HVB på Humana