Hem

Kontaktuppgifter

En ljusglimt i all rapportering om HVB-hem

Publicerad: 2023-10-09

HVB är en viktig insats för ungdomar i behov av stöd och behandling. Bilden av HVB-hem är samtidigt ofta mörk. Humana arbetar för förändring – för metoder som fungerar. Vi vill se en öppen debatt kring hur vi får bästa möjliga ungdomsvård och vi vill mäta och följa upp våra resultat. Ett exempel på att det går att åstadkomma förändring och uppnå goda resultat på HVB ges nyligen i ett reportage hos SVT.

Gängkriminaliteten plågar vårt samhälle, och plågsamt är också att se hur det är allt fler, allt yngre som dras in i kriminalitet och utför ibland mycket grova brott. När ungdomar i riskzonen behöver byta miljö placeras de ofta på HVB-hem. Att det inte alltid är enkelt att arbeta med dessa ungdomar i grupp är självklart och det råder brist på behandlingsmetoder som bevisat fungerar på just denna målgrupp. Det vill vi på Humana råda bot på. Vi arbetar med både utveckling av nya behandlingar, forskning kring hur metoderna fungerar, och med sociala utfallsmått för att mäta och följa upp resultaten för enskilda personer och på gruppnivå.

En KBT-baserad metod för att motverka kriminalitet som riktar in sig på bland annat impulskontroll och ungdomens nätverk är ett exempel på en ny metod vi använder och utvärderar. Bo Buhrman, behandlingschef, är ansvarig för att ha tagit fram den så kallade B12-metoden, som nu används på flera av Humanas HVB-hem. För att säkerställa att den har effekt, finansierar Humana dessutom forskning på metoden genom doktoranden Simon Ezra.

- För oss är det viktigt att vi kan visa på att det vi gör fungerar. Vi gör ju detta för att vi vill att det ska gå bra för ungdomarna, säger Therese Holtz som är divisionschef för Barn och ungas verksamheter och därmed ansvarig för HVB-verksamheten.

 

Therese Holtz

Humana strävar efter öppenhet och vi visar gärna upp våra verksamheter och de metoder vi använder och utvecklar. Journalisten Marja Grill har följt barn och unga i HVB under en längre period och står nu bakom en serie nyhetsinslag och reportage i SVT. Grill har varit ute i verksamheterna och träffat Bo och Simon, men även ett antal ungdomar. De unga ger både ris och ros, och en bild av framtidstro.

- Det finns många fina verksamheter och många fina exempel på ungdomar som utvecklats i positiv riktning. Vi vill gärna komplettera den sidan till den generellt negativa bild som ges i media kring HVB och därför bjuder vi gärna in journalister för att visa hur verksamheterna fungerar, säger Therese Holtz.

Öppenheten är en viktig princip och också en del av Humanas ständiga strävan efter att förbättra kvalitet. Humana välkomnar granskningar av såväl media och myndigheter som IVO. Bara de senaste åren har stora förändringar skett gällande kvaliteten i verksamheterna. Vi har blivit bättre på att matcha rätt ungdom till rätt insats och rätt enhet. Förhoppningen är att kommuner inte blir avskräckta från att placera behövande ungdomar på HVB, för de behöver all hjälp de kan få.

Samhället står inför en stor utmaning för att hindra att fler ungdomar fastnar i destruktiva beteenden och kriminalitet. HVB-hem är en del av lösningen, jämte andra både befintliga och nya former, förebyggande och brottsbekämpande. HVB-verksamheterna både kan och måste bli bättre än i dag. Vi på Humana vill vara delaktiga och bidra till dessa lösningar, med innovation och kvalitet. Den sociala ungdomsvården kostar samhället stora pengar; vi vill se till att det är en verksamhet värd att betala för. Det kommer att spara mycket, i både pengar och framför allt mänskligt lidande, på sikt.

Länk till SVT