Hem

Kontaktuppgifter

27 000 hemlösa i Sverige - ”En målgrupp med stort behov av samordnade insatser”

Publicerad: 2024-02-29

Alla har rätt till ett bra liv. Det är Humanas vision. Med ett stort engagemang arbetar vi för att alla boende och klienter ska få den hjälp de behöver, oavsett ålder och förutsättningar. Tobias Widar, divisionschef på Humana, vill lyfta gruppen vuxna och behovet av samordnade insatser.

Antalet personer som är hemlösa i Sverige och inte har någon fast bostadssituation uppgår till 27 000 enligt en färsk utredning från Socialstyrelsen. Av dessa är 4 400 akut hemlösa och saknar även en tillfällig bostad, vilket innebär att de söker sig till härbärgen, offentliga utrymmen och i värsta fall får sova utomhus.

– Det här är en väldigt utsatt grupp. 95 procent av de som Socialstyrelsen identifierar som hemlösa har dessutom ett större behov av hjälp utöver själva boendesituationen. Ofta är det ekonomiska problem med skulder och brist på försörjning. Sedan kan det också vara missbruk, psykisk sjukdom och andra komplexa problem, säger Tobias Widar, divisionschef på Humana.

Utsatt grupp som faller mellan stolarna

I sitt arbete med vuxna möter han dessa personer, och ser att de ofta hamnar mellan stolarna.

– Framför allt så saknar de förmågan att själva söka hjälp och ta emot hjälp på det sätt som samhället erbjuder från olika håll. De kanske kommer i kontakt med socialtjänsten, akuten, polisen eller psykakuten som kan leda till kortsiktiga insatser, men efteråt har de kvar samma problem, säger Tobias Widar.

Tobias Widar, divisionschef på Humana

Hjälpen finns att ge och det går att ta ett samlat grepp om hela problembilden. Humana erbjuder ett samlat stöd genom olika typer av boendelösningar och insatser anpassat till varje individ.

– Den här målgruppen har ett extra stort behov av samordnade insatser eftersom det är just den samordningen som de har svårt att få till på egen hand.

”Med allt större besparingskrav blir det ännu större risk att den här gruppen tappas bort”

Vid samsjuklighet är det viktigt att få hjälp med både beroendet och de psykiatriska problemen. Vissa svåra psykiska sjukdomar gör att man inte alls klarar av att själv söka hjälp. Det hör till själva sjukdomsbilden att till exempel isolera sig eller vara misstänksam mot sjukvården.

– Den här målgruppen behöver en mer uppsökande insats, och de behöver prioriteras. Tyvärr är detta en grupp som inte får komma till tals i samhällsdebatten. Det är ingen som för fram deras talan. De är extremt utsatta för brott och är överrepresenterade i både självmordsstatistiken och våldsbrottsstatistiken. Man behöver också se hur den här gruppen belastar samhällets kostnader genom alla misslyckade punktinsatser som görs. Det är så ledsamt att se människor sitta utomhus och frysa med sina tillhörigheter, när jag vet att vi skulle kunna hjälpa till.

Det kan vara svårt för en kommun att få till samordningen av alla insatser som krävs. Det kan vara flera personer inom socialtjänst, olika vårdkontakter och psykiatrin som alla behöver kopplas ihop.

– Där en stor risk att den här gruppen tappas bort. Därför är det en bra lösning när all hjälp kan ges under samma tak. Vi kan samtidigt göra en ordentlig utredning som ligger till grund för fortsatt stöd på hemorten, säger Tobias Widar.

Humana hjälper dig med förfrågningar kring placeringar och insatser. Ring oss på 0771 - 11 33 11.