Hem

Kontaktuppgifter

En förändringsresa för att möta samhällets behov

Publicerad: 2024-03-25

Cureum har senaste året genomgått en resa som betytt att de fått skifta och ändra fokus på stora delar av sitt erbjudande. Allt ifrån nya tjänster till digitala bokningslösningar har implementerats.

Till följd av samhällets ökade efterfrågan på NP-utredningar (neuropsykiatrisk utredning) skiftade verksamheten fokus under förra året. De öppnade upp för att i större utsträckning kunna ta emot privatpersoner för utredning och behandling. För att förenkla för privatpersoner har verksamheten adderat en bokningstjänst. Genom denna kan man direkt se lediga tider, ansöka om utredning och läkemedelsbehandling.  

Cureum har även arbetat mer med att stärka de interna samarbetena och har därmed möjlighet att erbjuda fler utredningsmöjligheter i samband med placeringar. Det betyder att Humana som helhet kan erbjuda en mer komplett lösning för de uppdragsgivare vi samarbetar med. Till exempel har en samarbetsplan gjorts upp tillsammans med Familjehemsvården Örebro, ett samarbete som möjliggör stöd för både klient, uppdragsgivare och familjehem.  

Förutom arbetet med utredning och behandling har verksamheten utvecklat sina tjänster mot företag och organisationer. För många arbetsplatser finns det en utmaning i att hålla en god psykosocial arbetsmiljö. En tredjedel av alla sysselsatta i Sverige har upplevt hälsobesvär till flöjd av sitt arbete. Det kan ofta leda till en kostsam frånvaro för både arbetstagare och arbetsgivare. Cureum vill vara med i arbetet för att motarbeta denna statistik och erbjuder därför hälsofrämjande insatser på arbetsplatser.


Cureum utgår ifrån Örebro och Borlänge men finns även som digital tjänst tillgänglig för hela landet. Verksamheten erbjuder tjänster inom hälso- och sjukvårdslagen, däribland psykiatriska utredningar, terapi, behandling och handledning.

Vill du veta mer om Cureum och hur de kan hjälpa dig? 

Läs mer här