Hem

Kontaktuppgifter

An old brick house with trees in the background

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna personer från 21 år
 2. Kommun:
  Eksjö, Jönköpings län
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  19
 5. Bolag:
  Fideli Omsorg AB, 559067-7265
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Kriminalitet
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Tydliggörande pedagogik
 • AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Eksjö, Jönköpings län

Ekoxen Särskilt boende

Ekoxen välkomnar män och kvinnor från 21 år med beslut om insats enlgit SoL 4:1. Verksamheten ligger centralt men lugnt beläget i småländska Eksjö. Här finns lång erfarenhet och hög kompetens för trygghet och stöd med mycket hög kvalitet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna personer från 21 år
 2. Kommun:
  Eksjö, Jönköpings län
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  19
 5. Bolag:
  Fideli Omsorg AB, 559067-7265
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Kriminalitet
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Tydliggörande pedagogik
 • AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1
 • An old brick house with trees in the background
 • A fireplace in a living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A large empty room
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a large bed in a room
 • A shower curtain
 • A room filled with furniture and a large window
 • A house that is parked on the side of a building
 • A car parked in front of a house
 • An old brick building with grass in front of a house
 • An old brick house with trees in the background
 • A fireplace in a living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A large empty room
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a large bed in a room
 • A shower curtain
 • A room filled with furniture and a large window
 • A house that is parked on the side of a building
 • A car parked in front of a house
 • An old brick building with grass in front of a house

Lokaler

Ekoxen är ett boende i två plan med åtta lägenheter på varje plan. Varje plan har sitt eget vardagsrum och tvättstuga, det gör att boendet känns litet och samtidigt finns det gott om utrymme till olika aktivtiter.

Här bor man i en egen två-rums lägenhet om 40 kvm med ett nytt fint kök och möjlighet att laga egen mat. Det finns också möjligheten att äta gemensamt med andra eller ta med mat till din lägenheten. Det viktiga för oss är att individen själv får välja. Det finns tillgång till boendets gemensamma utrymmen: matsal, vardagsrum, tvättstuga samt en uteplats i markplan.

Verksamehten ligger i ett bostadsområde centralt i Eksjö. På några minuter är man i den mysiga centrumkärnan med butiker och övriga samhällsfunktioner. Det finns flera mataffärer runt knuten och stationen med buss och tåg ligger 450 meter från boendet. Om behov finns hjälper vi självklart med kontakter till sjukvård, tandläkare, frisör och andra tjänster.

Målgrupp

Ekoxen är ett särskilt boende enligt SoL med målgrupp vuxna från 21 års ålder och uppåt. Här bor personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och annan psykiatrisk problematik så som exempelvis psykossjukdom, schizofreni, ångestproblematik, självskada, OCD med mera.

Vi har god vana av att samarbeta med rättspsykiatrin och övrig psykiatrisk öppen- och/eller slutenvård utifrån lagstiftningarna SoL, LPT, ÖPT, LRV och ÖRV. 

Arbetssätt

Vi arbetar enligt pedagogiken Ett Självständigt Liv (ESL) som kortfattat innebär att individen själv ska vara delaktig i allt som rör hen. Vårt mål är att göra saker tillsammans med – inte åt individen. Vi använder oss också av stödjande samtal. 

På Ekoxen har vi ett rehabiliterande förhållningssätt vilket gör att vi fokuserar på att stödja i att göra saker istället för att göra dem åt personen. Vi arbetar för att relationen mellan oss är ömsesidig och innehåller mycket tillit och förtroende.  

Vi erbjuder omvårdnad, rehabilitering, återhämtning, träning och sysselsättning för vår målgrupp. Vår handplockade personal har en bred kompetens vilket innefattar, Drog/missbruk, Neuropsykiatri samt lågaffektivt bemötande med mera.  

Vi arbetar inte med aktivt missbruk men förstår att det kan ha funnits med i bilden tidigare. Därför har också våra medarbetare kunskaper inom detta område.  

Vi har Sjuksköterska på plats på boendet regelbundet och ett gott upprättat samarbete med lokala psykiatrin i närområdet.  

Sysselsättning och aktiviteter

En meningsfull sysselsättning är viktigt för att man ska må bra. Vi hjälper till att planera daglig sysselsättning utifrån individens styrkor, intressen och behov. Vi stöttar gärna i planering av fritidsaktiviteter utifrån önskemål och intressen. I samband med inflytt pratar vi igenom det med individen och handläggare för att hitta en lämplig plan. 
 
På Ekoxen erbjuds gemensamma aktiviteter som är frivilliga kan delta i. 

Personal

På Ekoxen finns personal på plats dygnet runt och en bemanning som är anpassad utifrån behov. Nattetid finns vaken personal hela natten.

Adress

Eksjö, Jönköpings län

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna personer från 21 år
 2. Kommun:
  Eksjö, Jönköpings län
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  19
 5. Bolag:
  Fideli Omsorg AB, 559067-7265

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Edvin Lindholm

Verksamhetschef

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator