Hem

Kontaktuppgifter

A close up of a flower

Fakta

 1. Målgrupp:
  Män
 2. Kommun:
  Malmö
 3. Placeringsform:
  Halvvägshus
 4. Antal platser:
  15
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • Kriminalitet
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Vattenverksvägen 22, 212 21 Malmö

Halvvägshuset i Malmö

Halvvägshuset erbjuder en strukturerad form av utsluss med särskilt stöd och tillsyn för intagna på anstalt.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Män
 2. Kommun:
  Malmö
 3. Placeringsform:
  Halvvägshus
 4. Antal platser:
  15
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • Kriminalitet
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Bostäderna

Vi erbjuder möblerade och fullutrustade lägenheter i centrala Malmö.

Målgrupp

Halvvägshuset är anpassat för att ge intagna under utslussning från anstalt särskilt stöd och tillsyn.

Vi tar placeringar enligt fängelselagen på uppdrag av Kriminalvården.

Arbetssätt

Halvvägshuset erbjuder individuellt utformad placering i utsluss. I samverkan med aktuell kriminalvårdsanstalt och frivårdsenhet kan en planering anpassas efter den enskildes behov och önskemål inom ramen för aktuella föreskrifter och uppsatta villkor.

Att kunna fullgöra sin verkställighet i en normaliserande miljö i samhället och samtidigt arbeta in funktionella beteenden och rutiner, ökar sannolikheten för en mer långsiktigt hållbar rehabilitering. Fördelarna med placeringsformen är många:

 • Deltagande i obligatorisk och regelbunden sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier.
 • Schemalagda tider för sysselsättning, fritid och permissioner.
 • Träning på och utveckla rutiner för att ta hand om ett eget hushåll.
 • Övning i att hantera en månadsbudget för eget uppehälle.
 • Handla och laga sin egen mat.
 • Varaktig träning i att vara i en prosocial och sund miljö med möjlighet att där kunna ta emot besök av viktiga nära och kära.

Varje placerad tilldelas en kontaktperson som övervakar att placeringen löper i enlighet med avtalet, skriver rapporter till Kriminalvården om bland annat den placerades status och eventuella avvikelser, samt genomför arbetsplatsbesök för avstämning. Under placeringen upprätthåller vi också en yttre kontroll kring droger och alkohol samt kring att eventuella besök till boendet sker i enlighet med riktlinjerna.

Sysselsättning och aktiviteter

Sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier är ett villkor för placering på Halvvägshuset.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt. Personalen utgörs av personal med kriminalvårdsutbildning.

Adress

Vattenverksvägen 22, 212 21 Malmö

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Fakta

 1. Målgrupp:
  Män
 2. Kommun:
  Malmö
 3. Placeringsform:
  Halvvägshus
 4. Antal platser:
  15
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Jessica Andersson

Verksamhetschef