Hem

Kontaktuppgifter

A tree in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-60 år
 2. Kommun:
  Bromma
 3. Placeringsform:
  Korttidsboende
 4. Antal platser:
  16
 5. Bolag:
  Fideli Omsorg AB, 559067-7265
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Kriminalitet
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Särskilt boende
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Tydliggörande pedagogik
 • AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Bromma, Stockholm

Johannelund Korttidsboende

Johannelund i Ulvsunda, Bromma välkomnar män och kvinnor från 21 till 60 års ålder med psykisk funktionsnedsättning och beslut om insats enligt SoL. Här finns lång erfarenhet och kompetens för hög trygghet och stöd med mycket hög kvalitet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-60 år
 2. Kommun:
  Bromma
 3. Placeringsform:
  Korttidsboende
 4. Antal platser:
  16
 5. Bolag:
  Fideli Omsorg AB, 559067-7265
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Kriminalitet
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Särskilt boende
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Tydliggörande pedagogik
 • AKK - Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1
 • A tree in front of a house
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A dining room table
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A large brick building
 • A tree in front of a building
 • A building next to a fence
 • A tree in front of a house
 • A tree in front of a house
 • A tree in a park
 • A large tree in a forest
 • A tree in front of a house
 • A tree in a forest
 • A tree in front of a house
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A dining room table
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A large brick building
 • A tree in front of a building
 • A building next to a fence
 • A tree in front of a house
 • A tree in front of a house
 • A tree in a park
 • A large tree in a forest
 • A tree in front of a house
 • A tree in a forest

Lokaler

Johannelund ligger i parkliknande miljö vid vattnet i Ulvsunda, Bromma. På några minuter är man vid all form av samhällsservice så som butiker, restauranger och övriga samhällsfunktioner. Kollektivtrafik finns i flera former på gångavstånd. Om du behöver så hjälper vi dig självklart med kontakter med sjukvård, tandläkare, frisör och andra tjänster du har behov av.

Hos oss bor man i en egen basmöblerad lägenhet med eget badrum, med eget kök och möjlighet att laga egen mat. Vid inflytt går det bra att ha egna möbler med sig om så önskas. 
Det finns alltid möjlighet att äta gemensamt med andra eller ta med mat till lägenheten. Det viktiga för oss är att du själv får välja. Du har tillgång till boendets gemensamma utrymmen: matsal, vardagsrum, tvättstuga samt uteplatser i vår stora lummiga trädgård.

Byggnaden från 1798 har genomgått en total renovering invändigt medan vi behållit fastigheten ursprungscharm. Johannelund har en stolt tradition av omsorg genom århundranden och genom sitt läge i Ulsvunda skapar den möjlighet för oss att göra just denna dag bättre än gårdagen för de människor vi är till för. På Johannelund finns det sammanlagt 16 lägenheter på flera plan fördelade i 3 hus. Ingen hiss finns i boendet.

Målgrupp

Här bor vuxna personer 21-61 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och annan psykiatrisk problematik så som exempelvis psykossjukdom, schizofreni, ångestproblematik, självskada och OCD med mera.

Vi har god vana av att samarbeta med rättspsykiatrin och övrig psykiatrisk öppen- och/eller slutenvård utifrån lagstiftningarna SoL, LPT, ÖPT, LRV och ÖRV. 

Arbetssätt

Vi erbjuder omvårdnad, rehabilitering, återhämtning, träning och sysselsättning för vår målgrupp. Vår handplockade personal har en bred kompetens vilket innefattar, Drog/missbruk, Neuropsykiatri och lågaffektivt bemötande med mera.

Vi arbetar inte med aktivt missbruk men förstår att det kan ha funnits med i bilden tidigare. Därför har också våra medarbetare kunskaper inom detta område.

Vi har sjuksköterska på plats på boendet regelbundet och ett gott upprättat samarbete med lokala psykiatrin i närområdet. 

Vi utformar en genomförandeplan tillsammans med individen som beskriver hur stödet i beslutade insatser ska se ut, där delaktighet är viktig. Boende har en utsedd kontaktperson. Hen håller i helheten och stöttar i dina kontakter med exempelvis myndigheter, sjukvård, företrädare/god man och planerar dagar och insatser tillsammans med individen. Vi stöttar i att utveckla eller hitta en fungerande fritid som utgår från individens önskemål och intressen.

Personal finns alltid nära för allt från hushållssysslor till ledsagning utanför boendet.

Vår pedagogik och bemötande bygger på Ett Självständigt Liv (ESL), lågaffektivt bemötande (LAB), tydliggörande pedagogik.

Vi sköter journal och dokumentationen mot socialtjänsten utifrån IBIC.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskan, arbetsterapeuten och fysioterapeutens yrkesansvar. Målet med vistelsen på Johannelund är en meningsfull vardag och utveckling mot ökad självständighet.

Sysselsättning och aktiviteter

En meningsfull sysselsättning är viktigt för att man ska må bra. Vi hjälper till att planera daglig sysselsättning utifrån individens styrkor, intressen och behov. Vi stöttar gärna i planering av fritidsaktiviteter utifrån önskemål och intressen. I samband med inflytt pratar vi igenom det med individen och handläggare för att hitta en lämplig plan.

På Johannelund erbjuds gemensamma aktiviteter som är frivilliga att delta i.

Personal

På Johannelund finns personal på plats dygnet runt och en bemanning som är anpassad utifrån behov. Nattetid finns vaken personal hela natten.

Adress

Bromma, Stockholm

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-60 år
 2. Kommun:
  Bromma
 3. Placeringsform:
  Korttidsboende
 4. Antal platser:
  16
 5. Bolag:
  Fideli Omsorg AB, 559067-7265

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Jenny Lind

Tf verksamhetschef

Anna-Karin Wiik

Anna-Karin Wiik

Placeringskoordinator