Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 20 år
 2. Kommun:
  Lund
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Solstenen i Skåne AB, 556952-5842
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Öppenvård
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • Metadon-behandling
 • Mindfulness
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Psykologutredning
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • NADA - National Acupuncture Detoxification Associatio
Lagrum och tillstånd
 • HSL

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Östra Mårtensgatan 15, 223 61 Lund

LARO-mottagning Solstenen Lund

Din vård är i fokus. Med gedigen erfarenhet och kompetens kan vi erbjuda dig som har ett opiat- eller opioidberoende specialiserad läkemedelsassisterad rehabilitering mitt i centrala Lund. Hos oss får du ett patientcentrerat omvårdnadsfokus och ett brett utbud av kompletterande behandlingar som ger dig möjlighet till ett bibehållet drogfritt liv. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och lagar samt ingår i Vårdval Skåne. Därför behöver du ingen remiss utan kan söka dig till oss genom personlig kontakt eller via 1177. Välkommen till oss!

Öppettider: Vardagar drop-in 09:00-11:30 samt tidsbokade besök mellan 08:00-08:30 och mellan 13:00-15:00, helger drop-in mellan 09:00-11:30

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 20 år
 2. Kommun:
  Lund
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Solstenen i Skåne AB, 556952-5842
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Öppenvård
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • Metadon-behandling
 • Mindfulness
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Psykologutredning
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • NADA - National Acupuncture Detoxification Associatio
Lagrum och tillstånd
 • HSL
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a wood floor
 • A narrow city street
 • A sidewalk in front of a building
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a wood floor
 • A narrow city street
 • A sidewalk in front of a building

Om oss

Vi hjälper dig att hitta rätt väg till ett drogfritt liv. För att kunna erbjuda dig bästa möjliga vård har vi skapat ett team med lång erfarenhet och olika kompetens inom området beroendevård. Detta gör att du, utöver medicinsk behandling, även erbjuds samtalsstöd och behandling för andra psykiska åkommor. Hos oss har du möjlighet att träffa läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, undersköterskor, medicinska sekreterare och KBT-terapeut. De olika yrkeskategorierna har ett nära samarbete både internt och externt med andra vårdgivare och socialtjänst. Därutöver har vi samverkan med kommuner, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och olika brukarorganisationer.

Vi har specialkompetens för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och erbjuder återfallsprevention/färdighetsträning. Vidare har vi gruppverksamhet i form av bland annat ADHD-grupp, sömnskola, mindfullness och ”walk and talk” aktiviteter.

Hög kvalitet och kompetens

Du är vår prioritet. Därför arbetar vi ständigt med att utveckla vår förmåga att ge vård av hög kvalité. Vi satsar på kvalitet i stället för kvantitet med ett personligt bemötande och kontinuitet. Du ges möjlighet till självbestämmande och delaktighet utifrån en helhetssyn av din vård. Vi har hög tillgänglighet och korta beslutsvägar. Du får en egen kontaktsjuksköterska som du träffar under dina besök på mottagningen samt nära kontakt med läkare som finns på plats flera dagar i veckan. All personal har bred kunskap, lång erfarenhet och kompetens inom LARO vilket gör att hög kvalité kan bibehållas.

Trygghet

Din trygghet är viktig för oss. På vår mottagning präglas miljön av en familjär känsla där alla ska känna sig välkomna. Att ge dig ett gott bemötande, visa respekt och värna om ditt privatliv och integritet är självklart för oss. Vi strävar efter att du ska känna dig sedd, skapa en nära relation till personalen och därigenom få den vård som du är i behov av. Tillsammans tar vi reda på vad just du behöver för att leva ett drogfritt och nyktert liv där du känner dig tillfreds.
Genom våra mottagningar runt om i Skåne kan du även känna dig trygg geografiskt om du skulle behöva ha din behandling på annan ort än din ordinarie både under en längre eller kortare tid.

Sambehandling

Humana erbjuder sambehandlingar mellan LARO och familjehemsvård, stödlägenhet, LSS-boende eller behandlingshem även från andra regioner. Vi kan därför erbjuda hög patientsäkerhet, kontinuitet och väldigt bra samverkansavtal för att optimera hur väl en patient lyckas i sin drogfrihet.
Detta innebär att du som befinner dig på ett behandlingshem, familjehem, LSS-boende eller stödlägenhet kan söka dig till en av våra LARO-mottagningar. Om du ska till ett behandlingshem som tillhör Humana, eller redan är där, kan du bli inställd på LARO under din placering.

Vi erbjuder bland annat

 • Specialistpsykiatri
 • Återfallsprevention
 • Läkemedelsassisterad behandling med Metadon eller Buprenorfin
 • Sömnskola
 • Mindfulness
 • Psykologsamtal 
 • ADHD-grupp

Här finns vi

Humana Solstenen Lund
Östra Mårtensgatan 15, 223 61 Lund
Telefon till mottagningen: 046-32 50 80

Enhetschef
Hanna Jarl
076-147 71 45
hanna.jarl@humana.se

Du kan också nå oss genom att logga in på 1177: Mina Vårdkontakter

Adress

Östra Mårtensgatan 15, 223 61 Lund

Öppettider: Vardagar drop-in 09:00-11:30 samt tidsbokade besök mellan 08:00-08:30 och mellan 13:00-15:00, helger drop-in mellan 09:00-11:30

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 20 år
 2. Kommun:
  Lund
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Solstenen i Skåne AB, 556952-5842

Öppettider: Vardagar drop-in 09:00-11:30 samt tidsbokade besök mellan 08:00-08:30 och mellan 13:00-15:00, helger drop-in mellan 09:00-11:30

Placeringsförfrågan