Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A house in the middle of a lush green field

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 30 år och uppåt
 2. Kommun:
  Smedjebacken
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Norrbärke Sjukhem
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • Bipolär sjukdom
 • Demens
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Relationsproblematik
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Studio III
 • Psykologutredning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Smedjebacken, Dalarna

Risingsbogården Särskilt boende

I en äldre herrgård med mycket ursprunglig karaktär erbjuder vi en lugn och naturskön boendemiljö, med personalresurser för att hantera utmanande placeringar och ge människor med psykisk funktionsnedsättning en god livskvalitet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 30 år och uppåt
 2. Kommun:
  Smedjebacken
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Norrbärke Sjukhem

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • Bipolär sjukdom
 • Demens
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Relationsproblematik
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Studio III
 • Psykologutredning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • A house in the middle of a lush green field
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A kitchen with a wood floor
 • A room full of furniture
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A house with trees in the background
 • A tree in a field
 • A house on top of a lush green field
 • A tree in front of a house
 • A group of people walking down a street next to a tree
 • A house in the middle of a lush green field
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A kitchen with a wood floor
 • A room full of furniture
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A house with trees in the background
 • A tree in a field
 • A house on top of a lush green field
 • A tree in front of a house
 • A group of people walking down a street next to a tree

Bostäderna

Risingsbogården ligger strax utanför Smedjebacken i Dalarna, cirka fyra mil söder om Borlänge. Boendet är inrymt i en tvåvånings herrgårdsbyggnad med tio rum och det tillhörande annexet med åtta rum.

Här bor man i egna rum med badrum. Den boende har möjlighet att ta med möbler, tavlor och andra inredningsföremål för att skapa en personlig prägel på sitt rum. Det går också bra att ta med sig husdjur.

Mycket av den ursprungliga karaktären är kvar i byggnaderna, med kakelugnar, stuckaturer och äldre möblemang. Här finns gott om gemensamhetsytor, till exempel dagrum, salong och matsal, med många vrår om man vill sitta för sig själv. Maten serveras i den gemensamma matsalen men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum.

Läget är naturskönt med Kolbäcksån som flyter lugnt förbi alldeles intill. En parkliknande trädgård med fruktträd och pallkragar ger möjlighet till badminton, boule, trädgårdsskötsel, grillning och andra utomhusaktiviteter. Här blir utevistelse en del av vardagen.

Det går bra att ta med sig husdjur, och vi har en egen huskatt som bidrar till trivseln.

Studiebesök är välkomna på enheten. För anhöriga är det fria besökstider.

Målgrupp

På Risingsbogården tar vi emot vuxna kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning, personlighetsstörning och demens. Exempel på beteenden är utagerande, alkoholdemens och tvång, vilket kan ha gjort det svårt att bo på ställen med lägre grad av anpassning för målgruppen. Vi erbjuder en trygg miljö med gott om plats och personalresurser för att hantera utmanande placeringar.

Vi tar placeringar enligt SoL.

Arbetssätt

Risingsbogården har funnits i över 40 år, med samma inriktning sedan starten. De personer som placeras hos oss har ofta ett beteende som uppfattas som udda i samhället. Här tillåts man vara den man är, med stöttning av som personalen som hjälper de boende att hitta rutiner och klara vardagen trots tvångs- och andra beteenden.

I kombination med den erfarna och lösningsinriktade personalgruppen tror vi att miljön har en lugnande inverkan på personer med den problematik vi är inriktade på. Vi är långt ifrån det många föreställer sig som en institutionsmiljö – här är inget boenderum det andra likt och i mån av plats kan de boende pröva olika miljöer tills de finner en där de trivs.

På Risingsbogårdens särskilda boende vill vi ge den boende stöd i att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som utgår från den enskildes resurser och behov och möter personen där hen befinner sig. Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt utifrån förhållningssättet Studio III och kan även erbjuda allmänpsykiatrisk utredning, klassisk/taktil massage och öronakupunktur enligt NADA. Här ges möjlighet till ett aktivt liv och en meningsfull vardag, med en hög grad av delaktighet och känsla av sammanhang.

Vi ser att det är viktigt med kontinuitet och arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor, psykiater/läkare och enhetschef så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar. Vi använder BPSD, ett instrument för registrering av oro och avvikande beteende, och dokumenterar enligt IBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Där det är möjligt och ett ömsesidigt önskemål samarbetar vi gärna med anhöriga.

Målet med vistelsen på Risingbogården är att den boende ska trivas, känna sig lugn och trygg och klara ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga, önskemål och behov.

Visa mer

Sysselsättning och aktiviteter

En meningsfull sysselsättning och regelbundna aktiviteter stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas ett schema för individuellt anpassade sociala och fysiska aktiviteter. Här planeras även gruppaktiviteter såsom underhållning och utflykter. Varje dag erbjuds en schemalagd aktivitet där alla som vill kan delta, till exempel gymnastik, tipspromenad eller att lösa Melodikrysset. Det finns också möjlighet att ta en tur med side by side-cykel.

I de historiska bruksomgivningarna finns många populära utflyktsmål, till exempel närbelägna Norns Bruk.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

Personalgruppen på Risingbogårdens särskilda boende har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. En god trivsel på arbetsplatsen ger en låg personalomsättning så att de boende lär känna personalen och känner sig trygga med dem.

Personalen är utbildade i demenssjukdom och psykiatri. I personalgruppen finns en sjuksköterska med erfarenhet från öppen psykiatrivård.

Adress

Smedjebacken, Dalarna

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 30 år och uppåt
 2. Kommun:
  Smedjebacken
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Norrbärke Sjukhem

Placeringsförfrågan

Anna-Karin Wiik

Anna-Karin Wiik

Placeringskoordinator

Telefonnummer till enheten

Adress

Smedjebacken, Dalarna