Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Risingsbogården

Verksamhetens mål är att ge människor med psykisk funktionsnedsättning en god livskvalitet i en trygg miljö med personal dygnet runt. Vården utgår alltid från en humanistisk värdegrund som syftar till att bevara och beakta människors värdighet.

 1. Bolag
  Norrbärke Sjukhem
 2. Kommun
  Smedjebacken
 3. Ålder
  30 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  18
 6. Placeringsform
  Särskilt boende

Herrgårdsvägen 4
Smedjebacken
Telefon: 0240-703 30
Fax: 0240-66 30 31

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • Aspergers syndrom
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Demens
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Särskilt boende
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Dalarna
Metod och insats
 • ESL
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
Bolag
 • Norrbärke sjukhem
Se en film om Risingsbogården

Om oss

Vi ser människor som enskilda individer med särpräglade behov och önskemål.

Den boende ska klara ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga, önskemål och behov. Vi ser att det är viktigt med kontinuitet och arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor, psykiater/läkare och enhetschef. Via detta team erbjuds träffar tillsammans med den enskilde eller individuellt efter önskemål. Ett nära samarbete med anhöriga och en fortlöpande god dialog är av största vikt.

Vår personal har gått utbildning i demenssjukdom och psykiatri.

Varje dag finns en schemalagd aktivitet där alla bjuds in att delta. Det kan vara aktiviteter så som bingo, tipspromenad eller att lösa melodikrysset. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter den boendes förmåga, behov och önskemål. Här planeras även en del andra evenemang in som t.ex. underhållning och utflykter.

Risingsbogården ligger väldigt naturskönt och utevistelse blir en del av vardagen.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Placeringsförfrågan

Mårten Johansson Placeringskoordinator

Vänligen ring 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär