Hem

Kontaktuppgifter

Personalrum med kök, bord och stolar

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna från 21 år
 2. Kommun:
  Växjö
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, Korttid
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Aggressivitet
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Växjö, Kronobergs län

Skärvet Säbo och korttidsboende

Skärvet är ett särskilt boende och korttidsboende med inriktning mot psykisk sjukdom, störning eller funktionsvariation som ligger centralt i Växjö.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna från 21 år
 2. Kommun:
  Växjö
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, Korttid
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Aggressivitet
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Lokaler

Skärvet är beläget på gemytliga Söder i Växjö. Fastigheten är byggd 2016 och erbjuder18 ljusa lägenheter som är modernt inredda, fördelade på två korridorer med nio platser i respektive korridor. En av korridorerna har tillstånd för särskilt boende och den andra är korttidsboende. I varje lägenhet finns ett litet pentry med kylskåp, skafferi och två kokplattor. Lägenheterna har också stora toaletter och alla har egen dusch. Det finns tillgång till gemensamt kök, matsal, balkong, TV-rum och aktivitetsytor båda korridorerna. Boende väljer själva om man vill äta i matsal eller på sitt eget rum.

Tillhärande verksamheten finns en stor innergård med möjligheter att grilla och umgås med grannar. Det finns också en stor takterrass med utsikt över Växjö där man kan fika och umgås. Vi strävar efter ett alkohol- och drogfritt boende.

Växjö station ligger 10 minuters promenad bort. Restauranger, butik, vårdcentral, gym, sysselsättning och många andra aktiviteter finns inom promenadavstånd. I närområdet ligger det fantastiska Bokhultet naturreservat med promenadslingor, grillplatser, sjö med mera.

Vi tar gärna emot studiebesök. 

Målgrupp

Hit välkomnas personer med psykisk sjukdom, störning eller funktionsvariation. Vi tar också emot personer med samsjuklighet och arbetar motiverande för ett nyktert liv. Vi kan inte erbjuda behandling mot skadligt bruk och beroende på boendet men stödjer och hjälper klienter att komma till och delta i behandling.

Vi tar placeringar enligt SOL, LVM, ÖPT, ÖRV. Funktionsbedömningar och utredningar kan ordnas beroende på uppdrag.

Arbetssätt

På Skärvet står klientens livskvalitet och hälsa i fokus. Vår personal har lång erfarenhet av arbete med psykiatri och återhämtning. Vårt professionella team utformar en genomförandeplan utifrån uppdrag tillsammans med klienten och följer upp regelbundet. Vi utvärderar ständigt vårt bemötande och arbetssätt och anpassar oss efter individens behov.

Miljön på Skärvet är tydlig, trygg, förutsägbar och meningsfull. Det är så vi skapar förutsättning för det bästa möjliga livet. Samtliga våra arbetsmetoder och arbetssätt vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Lågaffektivt bemötande och Tydliggörande pedagogik är centrala delar av vårt arbetssätt. 
Dokumentation sker enligt IBIC-strukturen.

Utredningsuppdrag kan tas emot beroende på uppdragsbeskrivning.
Personalgruppen hjälper och stödjer den enskilde med samtliga vardagliga göromål som ingår i uppdraget.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Vi har flertalet särskilda boende, HVB och LSS i närområdet vilket möjliggör goda förutsättningar för samarbete när det gäller vårdflätor.

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av vistelsen på Skärvet. Vi är stolta över vårt samarbete med Nätverket SIP som erbjuder sysselsättning, arbetsträning, praktik och aktiviteter i många olika former. Här kan klienter delta från någon timme i veckan upp till heltid. Nätverket SIP anordnar sysselsättning inom bygg, media, smådjursskötsel, IT, trädgård, hantverk med mera. Klienten får en egen handledare på SIP som samverkar med klientens kontaktperson på Bokhultet. Lokalerna ligger bara några minuters promenad från boendet. Vi kan samordna studiebesök vid Skärvet och Nätverket SIP samma dag. 

Utöver vårt samarbete med Nätverket SIP så ingår fysisk aktivitet i veckoschemat. Vi anordnar både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen.

Personal

I personalgruppen på boendet finns skötare, undersköterskor med vidareutbildning psykiatri, socialpedagog och psykiatrisjuksköterska. Vi har tillgång till arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare vid behov och enligt planering. Vi anpassar vår bemanning utefter behoven hos de som bor hos oss. Vi har vaken nattpersonal.

Adress

Växjö, Kronobergs län

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna från 21 år
 2. Kommun:
  Växjö
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, Korttid
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Gustaf Haglund

verksamhetschef

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator