Hem

Kontaktuppgifter

A house with trees in the background

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-20 år
 2. Kommun:
  Falkenberg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Vidablick AB, 556679-3179
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Falkenberg, Västra Götaland

Smeagården HVB

Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik och/eller neuropsykiatrisk problematik. Vi vill hjälpa ungdomar att lyckas genom att hantera de utmaningar de ställs inför på ett omsorgsfullt sätt samt stödja ungdomar i att samspela med andra människor på ett hälsosamt sätt. Vi tror på att fysisk aktivitet gör stor skillnad för välbefinnande och hälsa, därför är detta en naturlig del i vår behandling.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-20 år
 2. Kommun:
  Falkenberg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Vidablick AB, 556679-3179
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
 • A house with trees in the background
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table in front of a window
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A small house in the background
 • A large tree in a grassy area
 • A small house in a tree
 • A house with trees in the background
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table in front of a window
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A small house in the background
 • A large tree in a grassy area
 • A small house in a tree

Lokaler

Smeagården HVB ligger i en liten ort som heter Årstad som ligger högt beläget, cirka en mil från Falkenberg. Här finns närhet till rogivande natur med vacker utsikt över vidder och landskap samtidigt som det är enkelt att ta sig in till Falkenberg city eller till kust och hav. Behandlingshemmet erbjuder generösa ytor där vi har flera gemensamma utrymmen där det finns goda förutsättningar för olika aktiviteter. Till huset hör en stor trädgård som bjuder in till fysisk aktivitet, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Vi har en gästlägenhet där familj och viktiga närstående är välkomna att övernatta.

Vi är angelägna att erbjuda studiebesök innan placering.

Vi har möjlighet att erbjuda en vårdfläta till stödlägenheter i Varberg 16–20 år efter placeringen hos oss.

Målgrupp

Smeagården välkomnar pojkar 14–20 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. Det är vanligt att ungdomarna har hamnat i olika former av destruktiva beteenden och olämpliga miljöer. Andra problemområden kan vara svårigheter med ilska eller impulskontroll, begynnande kriminalitet, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med extern partner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.

Behandling

Vi arbetar lågaffektivt och har ett dialektiskt och salutogent perspektiv. Vi bemöter ungdomen på ett validerande sätt, erbjuder färdighetsträning som ökar affektmedvetenhet och erbjuder tillgång till stöd tillsammans med andra pojkar.

Vi arbetar utifrån BEAP - Boys Emotional Awareness Program som är både preventivt och behandlande.

Vår behandling startar alltid med en fysisk aktivitet som följs av en hälsosam måltid och därefter en session med färdighetsträning. Vår målsättning är att behandlingen ska leda till:

 • Erhålla ökad kunskap kring sitt och andras beteende
 • Använda sig av stå-ut färdigheter för att få positiva konsekvenser på lång sikt
 • Se en mening med att anstränga sig för att nå sina mål

Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på ungdomens behov, förutsättningar och styrkor.

För att få goda resultat är det avgörande att bygga goda och ärliga relationer i en trygg miljö.

Vår behandling grundar sig i en strukturerad och tydlig miljö och vardag. Andra delar i vårt behandlingsupplägg är MI, LAB och BEAP. Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Smeagården har vi dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Vi samarbetar med skolor i närområdet, med möjlighet till individuell anpassning vid behov. Om skola av någon anledning inte är aktuell stöttar personalen den unga i att söka praktik och motiverar till detta.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen. Vi erbjuder daglig fysisk aktivitet och därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

Personal

Vi har en hög personaltäthet som anpassas utifrån ungdomarnas behov. Vi har bemanning dygnet runt med en sovande jour och en vaken natt.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Vi har tillgång till konsulterande psykolog vid behov. Konsulterande sjuksköterska ansvarar för att dela ut mediciner och gör regelbundna besök i verksamheten. Vi har ett nära samarbete med läkare och sjuksköterska på BUP.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Falkenberg, Västra Götaland

A person posing for the camera

Simon Sevholt

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-20 år
 2. Kommun:
  Falkenberg
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Vidablick AB, 556679-3179

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Simon Sevholt

Föreståndare & verksamhetschef

A man wearing glasses and looking at the camera

Mattias Bengtsson

Placeringskoordinator