Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Gävleborg
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Psykisk ohälsa
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Gävle, Gävleborg

Stödlägenheterna i Gävle

Vi erbjuder träning till ett självständigt liv i eget boende för personer med missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem. Vi kan även ta emot personer med visst skyddsbehov.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Gävleborg
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Psykisk ohälsa
 • Samsjuklighet
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • A room with a wood floor
 • A room with a wood floor
 • A room with a wooden floor
 • A kitchen with a tile floor
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A view of a living room with a wood floor
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A sign on the side of a building
 • A room with a wood floor
 • A room with a wood floor
 • A room with a wooden floor
 • A kitchen with a tile floor
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A view of a living room with a wood floor
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A sign on the side of a building

Bostäderna

Vi erbjuder stödlägenheter i en trygg och trivsam boendemiljö centralt i Gävle. Lägenheterna är möblerade och fullutrustade. Här finns både små ettor med kokvrå och större två- och trerumslägenheter. 

Livsmedelsbutiker finns nära, liksom busshållplatser samt tågstationer med smidiga kommunikationer. Det är även nära till Dalälven och många grönområden. 

Målgrupp

Vi tar emot vuxna med behov av individanpassat stöd i eget boende. Här kan klienten träna på ett självständigt liv i eget boende under trygga förhållanden.

 • Behov av ett boende med stöd och färdighetsträning
 • Psykosociala svårigheter
 • Vistats på behandlingshem eller motsvarande och inte kan återvända till sin tidigare miljö
 • Varit utsatt för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck eller av annan orsak är i behov av skyddsplacering
 • Behov av samhällsintegrering

För att kunna bo i våra stödlägenheter behöver klienten vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn. Vid komplex problematik och behov av mer omfattande stöd kan vi erbjuda utökade insatser.

Vi tar emot placeringar enligt SoL, både som direktplaceringar och som ett nästa steg efter HVB.

Arbetssätt

Vi inleder med en kartläggning av klientens förutsättningar och behov för att tillsammans med uppdragsgivaren skapa individanpassade insatser och problemlösningar som håller över tid. En sådan genomförandeplan kan innehålla insatser för social rehabilitering genom:

 • Stöd i nykterhet och drogfrihet
 • Färdighetsträning och stöd i daglig livsföring
 • Social gemenskap och skapande av rutiner i vardagen
 • Möjlighet att utveckla sociala färdigheter för att stärka tilltron till den egna förmågan
 • Klientens kontaktperson ansvarar för att samordna och utvärdera alla insatser

I våra stödlägenheter ges klienter möjlighet att träna på att sköta ett hem och hushåll med stöd av personal, som förberedelse inför en framtid med ett eget stadigvarande boende. Med hjälp av pedagogiska insatser stöttar vi klienten i att utveckla en socialt fungerande livssituation.

Det finns även möjlighet för tilläggstjänster i form av öppenvårdsinsatser som till exempel CRA, ÅP och ångestskola. Vi kan även erbjuda riskbedömningar enligt Freda, Patriark samt SARA:SV.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden engagemang, ansvar och glädje, genomsyrar verksamheten.

Det sociala nätverket är viktigt för klientens utveckling. Vi stöttar klienten i att knyta nya och återknyta gamla kontakter, liksom att behålla dem över tid.

Målet med vistelsen i stödlägenheterna är att klienten skapar en trygg grund för att bo på egen hand i framtiden, med rätt förutsättningar för att leva ett självständigt liv med stärkta förmågor. Det innebär bland annat att uppleva en meningsfullhet i sin vardag, ha sunda levnadsvanor och känns en känsla av samhörighet.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Saknar klienten sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det. Vi kan erbjuda daglig verksamhet på Humanas enhet i Uppsala, Palmbladsgatan, om klienten har ett biståndsbeslut för det enligt LSS.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför klienten i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid.

Personal

Personalen består av utbildade behandlingspedagoger med lång och bred erfarenhet. I personalgruppen finns vidare kompetens inom KBT, MI, CRA, Connect, Återfallsprevention, suicidprevention, lågaffektivt bemötande, Sorgbearbetning, Hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation samt självskadebeteende.

Personal finns att tillgå på telefon dygnet runt alla dagar, med sovande jour nattetid på närliggande HVB enhet.

Adress

Gävle, Gävleborg

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Gävleborg
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Annica Björkman

Verksamhetschef