Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kvinna håller upp dokument

Humana är idag en stor omsorgsaktör i Sverige men fortfarande finns det en kultur av entreprenörskap. Prestigelöshet och överföring av beslutsmandat ut i organisationen är viktiga delar i Humanas kultur. Medarbetarna uppmuntras att ta beslut utifrån värdegrunden och sin egen kompetens; att föreslå förbättringar och sedan få vara delaktig i den utveckling som följer.

WeYouMe

Humana ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi kan bli det genom medarbetarnas åsikter som är oerhört viktiga för vår verksamhet. Varje år gör vi en medarbetarundersökning, WeYouMe, som är ett viktigt verktyg för att förstå hur medarbetarna och organisationen mår och var vi befinner oss. På så sätt kan vi utvecklas och ständigt förbättra oss utifrån medarbetarnas åsikter och synpunkter.

WeYouMe Humanas medarbetarundersökning logotyp

Kvalitet

Precis som Humana ska vara en attraktiv arbetsgivare ska vi också bedriva en kvalitativ verksamhet. Vi har alltid drivits av utveckling och en vilja att kunna erbjuda våra kunder en förbättrad tjänst och vardag. Vi åstadkommer detta genom ett systematiskt förbättringsarbete. Vi följer upp, utvärderar och förändrar vår verksamhet kontinuerligt. Du som medarbetare är en oerhört viktig pusselbit i detta arbete. Det är genom dig vi fångar upp saker som kan utvecklas och göra både din och din kund/klients vardag bättre.  

Vi har ett kvalitetsledningssystem (PARUS) där våra arbetsprocesser och rutiner tydliggörs – En trygghet för dig som medarbetare. Inom våra affärsområden arbetar ca 30 personer med kvalitet som huvudansvar. Deras uppgift är att säkerställa att våra verksamhetsområden har de verktyg och system de behöver och att kompetensutveckling och kunskapsöverföring mellan enheter, verksamhetsområden och länder fungerar väl.