Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kvinna ler

Genom att regelbundet fråga vår personal om deras upplevelse av ledarskapet men också genom samlade bedömningar av medarbetarnas arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter får vi bekräftat hur duktiga våra chefer är. Cheferna arbetar nära sina verksamheter och leder genom exempel. De står bakom sina anställda och är en garant för god kvalitet i allt vi gör, stort som smått. 

Humanas Ledarprofil

Humanas ledarprofil är en referensram vid anställning av nya chefer, men också en modell för utveckling av befintliga chefer. Den definierar vad som är viktigt att ha i fokus och ger våra chefer en riktning i sitt arbete, både vad gäller att leda verksamheten och att leda människor. Ledarprofilen finns med under chefens Humana-resa, i allt från uppstart till löpande utveckling.

Kvalitetssäkring genom tester

Vid rekrytering av nya chefer ställs sökande, såväl externa som interna, mot Humanas ledarprofil. Vi kvalitetssäkrar och kompetensprofilerar våra urval genom problemlösnings- och personprofiltester via Assessio eller Aon. Testresultaten är betydelsefull pusselbit för våra chefstillsättningar.

Ledarutveckling

Introduktion är viktigt!

Under en chefs första tid på Humana skräddarsys en personlig introduktionsplan. Nya chefer träffas också på en gemensam introduktionsutbildning. Där möter man koncernens ledningsgrupp, ges information om Humana och möjlighet att skapa nätverk.

Vi satsar också på löpande kompetensutveckling för våra chefer, både genom regelbundna ledarträffar och genom möjlighet att vara en del av Humanas mentorprogram. I Humana Academy finns dessutom digital kompetensutveckling specifikt riktad till chefer, möjlig att ta del av i egen takt när det bäst passar.