Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

En kvinna med arbetskläder från Humana står i ett kök med en ung man, på bordet finns det frukost uppdukat, de är glada

Värdegrundsorden engagemang, glädje och ansvar genomsyrar hela Humana. Våra medarbetares stora engagemang för att göra skillnad i människors vardag är det som sticker ut. 

För att fortsätta ta initiativ till att stärka och utveckla kvaliteten i våra tjänster är det avgörande inom Humana att lyssna på våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer. Arbetar du på Humana ska du känna sig delaktig, känna att du kan påverka. Vi har en tillåtande kultur där det är viktigt att vilja och vågar ta ansvar. På samma sätt ska ledning och chefer lyssna och agera utifrån medarbetarnas synpunkter.

Entreprenörskap och utvecklingsarbete

Trots att Humana numera är en stor omsorgsaktör råder det fortfarande en kultur av entreprenörskap. Prestigelöshet, bristen på hierarkier och överföring av beslutsmandat ut i organisationen är viktiga delar i Humanas kultur. Medarbetarna uppmuntras att ta beslut utifrån värdegrunden och sin egen kompetens; att föreslå förbättringar och sedan få vara delaktig i den utveckling som följer. Dessa idéer är bränslet i vår dagliga rörelse framåt, att ytterligare förbättra verksamheten på alla områden.

Humana har gått från att vara ett mindre, nischat företag inom personlig assistans, till att idag vara rikstäckande och spänna över tre specialiserade områden. Idag är Humana ett komplett omsorgsföretag med individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreboenden, LSS-boenden och verksamhet inom hälsa- och sjukvård.

Att vara ansvarstagande

Det är med stor ödmjukhet vi använder begreppet ledande företag, men inte desto mindre är det vår ambition att Humana ska vara just det. Att vara ledande behöver inte nödvändigtvis innebära att vara störst. För oss innebär ledande främst att vara den som leder utvecklingen av verksamheten genom att hela tiden ligga i framkant, hitta nya vägar och omsätta bra idéer i den dagliga verksamheten för människans bästa.

Vi förstår vikten av att bevisa vårt existensberättigande varje dag. Som den största aktören på två av de tre svenska delmarknader där vi är verksamma, har vi ett särskilt ansvar som förebild i branschen.