Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Praktik inom Humana Individ och familj

Humana är Sveriges ledande företag inom individ- och familjeomsorg med en landsomfattande närvaro. Vi har den största samlade kompetensen inom barn-, ungdoms- och vuxenproblematik när det gäller psykosocial problematik och psykisk ohälsa. Inom individ och familjeomsorgen erbjuder vi praktik för studerande inom relevant utbildning.

För studenter som delar vårt engagemang för att göra skillnad i människors liv, erbjuder Humana Individ och familj en unik möjlighet att delta i meningsfullt arbete. Hos oss kommer du att ha möjlighet att arbeta med individer och familjer i olika skeden av deras liv och spela en central roll i att stödja dem genom utmaningar och svårigheter.

Våra team består av erfarna yrkespersoner och specialister som erbjuder lärande och personlig utveckling. Oavsett om du studerar till socionom, socialpedagog, behandlingspedagog, beteendevetare eller något annat ämne inom det sociala området, är Humana Individ och familj en plats där din utbildning kan omsättas i praktisk erfarenhet och där du kan trivas i ditt engagemang.

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och att tillsammans skapa en bättre morgondag för människor runt om i Sverige. Läs mer om våra verksamheter och hur det är att göra praktik hos oss genom att klicka på de olika länkarna nedan.

Vad kan du som student förvänta dig av oss?

För att du ska få en så bra praktik som möjligt vill vi tydliggöra vad du kan förvänta dig om du gör den hos oss. Nedan listar vi vad du som student kan förvänta dig:

 • Att du kommer utveckla en grundläggande förståelse för Humanas värdegrund och vision
 • Få kunskaper om relevanta lagar och förordningar
 • Få ta del av rutiner och policys som finns på verksamheten
 • Förvärva kunskap om olika behandlingsmetoder och bemötandestrategier
 • Skapa en förståelse för den aktuella verksamhetens organisation, struktur och planeringsprocesser
 • Utveckling av färdigheter och kompetenser för att öka självständighet inför kommande yrkesroller
 • En strukturerad och välplanerad praktikperiod med dedikerad handledning
 • Avsatt tid för regelbundna uppföljningar och avstämningar med handledaren för att säkerställa en kontinuerlig utveckling
 • Möjlighet att delta i interna utbildningar via Humanas lärportal samt eventuellt delta i introduktionsdagar på enheten
 • Integration som en viktig del av hela teamet för en holistisk och berikande praktikupplevelse

Vad förväntar vi oss av dig som student?

För att välkomna dig som praktikant hos oss är det viktigt att du kan möta våra förväntningar och krav:

 • Att du engagerar dig aktivt och följer vår vision: "Alla har rätt till ett bra liv", präglat av engagemang, glädje och ansvar
 • Visar på en människosyn som harmonierar med Humanas värdegrund, policys och uppförandekod
 • Säkerställer överensstämmelse med vår sekretesspolicy och kan tillhandahålla ett aktuellt registerutdrag
 • Engagerar sig i att göra sitt bästa och håller sig till avtal och överenskommelser

Övrigt

Eventuell intervju och en fysisk träff kommer att ske på förhand och besked om man får platsen kommer kort därefter. För att VFU/LIA/APL på Humana ska fungera så bra som möjligt för både studenten och verksamheten är det fördelaktigt att studenten har förförståelse för respektive verksamhetsområde.

Så här söker du praktik

Skicka in: 

 • En kort presentation om dig själv
 • Fullständigt namn och ålder
 • Vad du studerar och tidsperiod för din praktik
 • Vilken ort du är intresserad av eller eventuell verksamhet

Märk mejlet med ämnesraden - PRAKTIK Humana - skicka det till:

hr.iof@humana.se

Sidans innehåll

Sidans innehåll

Stäng innehållsförteckning