Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kollektivavtal

Inom Humana är bra löner, pensionsavsättningar och försäkringar en självklarhet. Genom kollektivavtal och facklig samverkan skapar vi förutsättningar för bästa möjliga
anställningstrygghet.

På Humana omfattas du som personlig assistent av Vårdföretagarnas och Kommunals kollektivavtal. Avtalet reglerar sådant som tjänstepension, arbetstid, semester, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom, försäkringar och medbestämmande.

Genom vårt kollektivavtal får du även ett antal olika försäkringar via AFA-försäkring.

Sjukdom

AGS – Avtalsgruppsjukförsäkring

Vid sjukskrivning kompletterar AGS den ersättning du får från Försäkringskassan, från dag 15 till dag 360.

Arbetsskada

TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Om du drabbas av en arbetsskada kan du få ersättning från TFA, exempelvis inkomstbortfall, kostnad för läkarvård, sveda och värk med mera.

Föräldraledighet

FPT – Föräldrapenningtillägg

FPT ger dig ungefär 10 % extra ersättning för de dagar du tar ut föräldrapenning.

Dödsfall

TGL – Tjänstegrupplivförsäkring

Ersättning till efterlevande vid dödsfall.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

AGB – Försäkring om avgångsbidrag

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan ett engångsbelopp utbetalas till dig som 40 år innan sista anställningsdagen och arbetat minst 50 månader under en 5-årsperiod.

Avsättning till tjänstepension vid frånvaro

Premiebefrielseförsäkring

Försäkringen betalar in pensionspremie för tjänstepension om du har föräldrapenning, graviditetspenning, sjukpenning med mera.