Kompetensutveckling

I vår lärportal Humana Academy får du som personlig assistent hos Humana tillgång till över 60 olika webbutbildningar, till exempel:

  • Introduktionsutbildning om personlig assistans
  • Hållbarhet
  • Värdegrund
  • Diagnoser så som MS och autism
  • Social dokumentation
  • Delegering och läkemedelshantering
  • Utbildningar i olika system

Jobbar du som assistent hos Humana ges du också möjlighet till anpassad lärarledd utbildning och kompetensutveckling utifrån arbetsgruppens och individuella behov, exempelvis HLR, brandutbildning, handledning med mera. Behoven identifieras genom arbetsmiljöskyddsronder på arbetsplatserna.