Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Engagemang, glädje och ansvar

Det som särskiljer Humana är våra medarbetares stora engagemang att göra skillnad i våra kunders vardag. När vi frågar våra personliga assistenter varför de valt att arbeta med det de gör är svaret nästan alltid ”Jag vill arbeta med människor och bidra till att göra livet bättre för en annan person.”

Vår värdegrund

Arbetet som personlig assistent bygger på relationer och ibland kan det vara en utmaning att dra gränser, kommunicera och läsa av situationer. Det är där Humanas värdegrund, som vilar på orden engagemang, glädje och ansvar, blir så betydelsefull. Vår värdegrund är ett verktyg och stöd i ditt dagliga arbete.

Många arbetsgrupper har diskussioner om Humanas värdegrund som en fast punkt vid personalmöten. Värdegrundsfrågor lyfts dessutom som ett eget område vid våra arbetsmiljöskyddsronder. Som personlig assistent hos Humana har du också tillgång till Humana Academys webbutbildning om värdegrund, där du kan lära dig mer på egen hand och få tips på hur du praktiskt arbetar med frågorna tillsammans med dina kollegor.