Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Tips vid oro

Så här i corona-tider är det helt naturligt att känna oro. Samtidigt är det viktigt att kunna behålla lugn och ge omhändertagande och gott stöd. Vi är många inom Humana som på olika sätt gör allt vi kan för att stötta våra kunder och uppdragsgivare oavsett om de är barn eller vuxna.

Att oroa sig kan vara en del av att vara människa och att möta tuffa tider som vi nu alla gör. Samtidigt kan vi behöva hjälpa varandra för att oron inte helt ska ta över vår tillvaro och att vi ska må så bra som möjligt under omständigheterna.

Människor, särskilt barn och unga, som tidigare upplevt traumatiska upplevelser eller som kanske redan innan viruset gjorde sitt intåg kämpade med psykisk ohälsa är extra utsatta just nu.

Omhändertagande, stöd och relation är som vanligt det mest effektiva vi kan erbjuda. Många av oss erbjuder kanske samtal via videolänk just nu? Något som kan fungera väl och helt klart är att föredra framför en avbokad kontakt. Det finns flera digitala hjälpmedel, bra hemsidor och appar som både barn och vuxna kan uppfatta som hjälpsamma. Digitala hjälpmedel utan direkt kontakt bör naturligtvis bara utgöra ett komplement till annat stöd, men kan samtidigt göra positiv skillnad.

Här kommer några tips:

Sist men inte minst vill jag särskilt betona vikten av gott självomhändertagande just nu. För att kunna hjälpa dina medmänniskor måste du också ta hand om dig själv!

Allt gott!

/Liv Nilhede