Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

A room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna personer från 18 år
 2. Kommun:
  Nässjö
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK 1
 4. Antal platser:
  30
 5. Bolag:
  Fideli Omsorg AB
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LRV
 • LSS §9.10, daglig verksamhet
 • LPT
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • Studio III
 • Tydliggörande pedagogik
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • ADL - Activities of Daily Living
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • HBTQI
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Daglig verksamhet
Problematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Borderline
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Bipolär sjukdom
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Psykossjukdom
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Utagerande beteende
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Svag begåvning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Psykisk ohälsa
 • Psykisk problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Trotssyndrom
 • Utvecklingsstörning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Nässjö, Jönköpings län

Forma Daglig verksamhet

Forma DV ligger centralt i Nässjö. Här erbjuds sysselsättning helt individuellt anpassat och planerat utifrån varje arbetstagares intressen, styrkor och dagsform. Arbetet kan både vara på plats i vår lokal eller i utflyttad form så som exempelvis praktikliknande arbete, eller båda delarna.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna personer från 18 år
 2. Kommun:
  Nässjö
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK 1
 4. Antal platser:
  30
 5. Bolag:
  Fideli Omsorg AB
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LRV
 • LSS §9.10, daglig verksamhet
 • LPT
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • Studio III
 • Tydliggörande pedagogik
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • ADL - Activities of Daily Living
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • HBTQI
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Daglig verksamhet
Problematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Borderline
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Bipolär sjukdom
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Psykossjukdom
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Utagerande beteende
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Svag begåvning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Psykisk ohälsa
 • Psykisk problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Trotssyndrom
 • Utvecklingsstörning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen
 • A room filled with furniture and a large window
 • A large empty room
 • A dining room table
 • A large room
 • A living area with a desk and chair in a room
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A large kitchen with stainless steel appliances
 • A kitchen with a wood floor
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A dining room table
 • A room filled with furniture on top of a wooden floor
 • A dining room table
 • A large room
 • A living room
 • A living room with a wooden floor
 • A room filled with furniture and a large window
 • A large empty room
 • A dining room table
 • A large room
 • A living area with a desk and chair in a room
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A large kitchen with stainless steel appliances
 • A kitchen with a wood floor
 • A dining room table
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A dining room table
 • A room filled with furniture on top of a wooden floor
 • A dining room table
 • A large room
 • A living room
 • A living room with a wooden floor

Var och för vem?

Forma DV är en modern och flexibel daglig verksamhet, centralt belägen i Nässjö på småländska höglandet. Verksamheten är belägen med gångavstånd från bussar och tåg.

Det är en daglig verksamhet för dig som omfattas av LSS personkrets 1, det vill säga personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi har god erfarenhet och kunskap även kring psykiatrisk tilläggsproblematik.

Oftast bor våra arbetstagare i något av våra boenden men det är inget krav utan sysselsättning kan också erbjudas personer som inte bor hos oss men har beviljat beslut om daglig verksamhet enligt LSS.

Det här erbjuder vi

En meningsfull sysselsättning är viktigt för att man ska må bra. Vi hjälper till att planera daglig sysselsättning utifrån dina styrkor, intressen och behov.

Hos oss är du delaktig i hur ditt arbete ska se ut, vad det ska innehålla och hur det ska vara planerat. Vi utformar en genomförandeplan tillsammans med dig som beskriver hur stödet ska se, där din delaktighet är viktig. Du får en utsedd kontaktperson. Hen håller i helheten och stöttar dig i planering och kontakter kring ditt arbete.

Vår pedagogik och bemötande bygger på lågaffektivt bemötande (LAB), tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Genomförandeplanen, ditt arbete och dina behov följs upp regelbundet av din arbetshandledare tillsammans med dig och din LSS-handläggare.

Det är viktigt för oss att du som deltagare känner just glädjen av din sysselsättning och att ditt deltagande har betydelse och kan sättas i ett större sammanhang. Detta oavsett vilken uppgift du gör – hos oss är alla lika viktiga.

Kreativt skapande
Många av deltagarna är duktiga på kreativt skapande vilket vi uppmuntrar genom mindre arbetsgrupper där du tillsammans med andra eller enskilt kan få utlopp för din kreativitet. Det kan handla om allt från matlagning och bakning till musik och måleri.

Arbetslivsinriktad praktik
För dig som har som långsiktigt mål att hitta ett arbete på öppna arbetsmarknaden eller en långsiktig praktik. Här arbetar vi med att hitta individuella placeringar på olika företag och arbetsplatser som just du är intresserad av och tycker känns roligt och meningsfullt.

Gemensamma aktiviteter
Du som är intresserad av att arbeta i grupp med andra kan också göra det. Exempelvis om ni är flera med liknande intressen.

Vi har även regelbundet gemensamma aktiviteter som du kan delta i såsom exempelvis grillning, pingisturnering, mindre utflykter/studiebesök, fester och öppet hus.

Montering
För dig som gillar att montera, sortera och packa finns det många arbetsuppgifter. Vi samarbetar med flera lokala företag och föreningar där du kan få göra just sådana uppgifter. Antingen i vår lokal eller ute på plats hos någon av våra samarbetspartners. Vi hittar nåt som passar just dig.

Avslappning/Hälsa
I vårt avslappningsrum kan du lyssna på musik, titta på film eller vila. Du kan göra det enskilt eller i grupp. Vi går promenader och vi kommer erbjuda träning i enklare form för dig som är intresserad.

Personal

Hos oss arbetar cirka 4-5 arbetshandledare med uppdrag att skapa, planera och genomföra arbete tillsammans med dig. Samtliga har relevant utbildning, kunskap och erfarenhet. Arbetshandledarna deltar i regelbunden handledning och kompetensutveckling. Hos oss arbetar både män och kvinnor i olika åldrar och från olika kulturer. Vi strävar efter en personalgrupp med mångfald.

Adress

Nässjö, Jönköpings län

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna personer från 18 år
 2. Kommun:
  Nässjö
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK 1
 4. Antal platser:
  30
 5. Bolag:
  Fideli Omsorg AB

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Edvin Lindholm

Verksamhetschef

Anna-Karin Wiik

Anna-Karin Wiik

Placeringskoordinator