Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

Humanahjärta

Fakta

 1. Kommun:
  Åkersberga, Stockholm
 2. Placeringsform:
  Gruppboende entreprenad, PK1
 3. Antal platser:
  6
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Gruppbostad, servicebostad
Metod, insats och utredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Tydliggörande pedagogik
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Typ av verksamhet
 • Entreprenad

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Åkersberga, Stockholm

Hantverkaren Gruppboende

På uppdrag av Österåkers kommun driver Humana AB Hantverkaren LSS. Verksamheten består av 6 platser och avser boende i enighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9:9, PK1.

Fakta

 1. Kommun:
  Åkersberga, Stockholm
 2. Placeringsform:
  Gruppboende entreprenad, PK1
 3. Antal platser:
  6
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Gruppbostad, servicebostad
Metod, insats och utredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Tydliggörande pedagogik
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Typ av verksamhet
 • Entreprenad

Vårt boende

Hantverkarens gruppbostad ligger natursköna Åkersberga ca 40 min från centrala sthlm norr om stan. Gruppbostaden är belägen i ett radhusområde med skogen som närmaste granne där möjligheten att se både hästar och får springa runt. Boendet är i ett plan och har 6 st tillhörande lägenheter med varsin tillhörande uteplats. Rymliga gemensamma utrymmen inomhus och tillhörande vacker uteplats med möjlighet till odling och trevliga möten mellan de boende och personal.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik TBA samt att erbjuda och möjliggöra meningsfulla aktiviteter på ett psykiskt och fysiskt plan. Med stöd av personalens långa erfarenhet av målgruppen och regelbundet samarbete med aktivitetsombud utvecklar vi vår verksamhet varje dag. Vi arbetar dagligen med individen i fokus och trygghet samt att efterleva värdegrunden Ett bra liv till alla.

Vår personal och kompetens

De boende har två stödpersoner för att säkerställa kvalitén i genomförandeplanen som är grunden för samtliga insatser. Personalen är lyhörda för individens behov och önskemål och lägger stor vikt i självbestämmande och delaktighet i vardagen.

Gruppbostaden leds av en verksamhetschef med lång erfarenhet och hög kompetens för målgruppen.

Verksamhetschef har nära samarbete med en gruppledare som finns i verksamheten i den dagliga driften.

Adress

Åkersberga, Stockholm

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Kommun:
  Åkersberga, Stockholm
 2. Placeringsform:
  Gruppboende entreprenad, PK1
 3. Antal platser:
  6

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Henrik Thorsell

Verksamhetschef och Föreståndare