Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden
A kitchen with a table in a room

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK 1
 4. Antal platser:
  46
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB
 6. Ramavtal:
  Norrtälje...
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.10, daglig verksamhet
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Placeringsform
 • Daglig verksamhet
Problematik
 • Borderline
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Bipolär sjukdom
 • Bulimi
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Depression
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Nutrition
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Psykossjukdom
 • Relationsproblematik
 • Skolproblematik
 • Skydd
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Utagerande beteende
 • Ångesttillstånd
 • Svag begåvning
 • Aggressivitet
 • Adoptionsproblematik
 • Anorexia
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Omsorgssvikt
 • Psykisk ohälsa
 • Psykisk problematik
 • Riskbruk
 • Samsjuklighet
 • Schizofreni
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Självskadebeteende
 • Trauma
 • Trotssyndrom
 • Utvecklingsstörning
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Demens
 • Fobier
 • Hoarding
 • Incest
 • Integrationssvårigheter
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuroser
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Uppsala

Palmbladsgatan Daglig verksamhet

Palmbladsgatan är en arbetsinriktad daglig verksamhet för vuxna i LSS PK1. Vi har sex olika inriktningar: ateljé, snickeri, service och trädgård, musikstudio, butik och café samt arbetspraktik. I lokalerna finns rum för avkoppling och sinnesstimulering och ett eget gym.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK 1
 4. Antal platser:
  46
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB
 6. Ramavtal:
  Norrtälje...
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.10, daglig verksamhet
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Placeringsform
 • Daglig verksamhet
Problematik
 • Borderline
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Bipolär sjukdom
 • Bulimi
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Depression
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Nutrition
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Psykossjukdom
 • Relationsproblematik
 • Skolproblematik
 • Skydd
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Utagerande beteende
 • Ångesttillstånd
 • Svag begåvning
 • Aggressivitet
 • Adoptionsproblematik
 • Anorexia
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Omsorgssvikt
 • Psykisk ohälsa
 • Psykisk problematik
 • Riskbruk
 • Samsjuklighet
 • Schizofreni
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Självskadebeteende
 • Trauma
 • Trotssyndrom
 • Utvecklingsstörning
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Demens
 • Fobier
 • Hoarding
 • Incest
 • Integrationssvårigheter
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Känsloregleringsproblematik
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuroser
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen
 • A kitchen with a table in a room
 • A large room
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A room filled with lots of furniture
 • A large room
 • A large empty room
 • A large empty room
 • A car parked on the side of a building
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a table in a room
 • A large room
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A room filled with lots of furniture
 • A large room
 • A large empty room
 • A large empty room
 • A car parked on the side of a building
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window

Var och för vem?

Palmbladsgatan är en daglig verksamhet i Slavsta, en stadsdel tre kilometer från Uppsala centrum. Busshållplats finns 200 meter från verksamheten.

Vi vänder oss till vuxna i personkrets 1 inom LSS. Palmbladsgatan är valbart enligt LOV i Uppsala kommun, och vi tar emot på individavtal. Du ansöker hos biståndshandläggare i din kommun.

Det här erbjuder vi

Palmbladsgatan är en arbetsinriktad daglig verksamhet. Här ges du möjlighet att använda dina styrkor, förmågor och intressen i meningsfulla arbetsuppgifter och utveckla din självständighet. Vi utgår från dina individuella behov och förutsättningar och uppmuntrar din aktiva delaktighet.

På Palmbladsgatan tror vi på ett livslångt lärande och vill ge varje individ möjlighet att lyckas och förutsättningar att växa.

Du kan arbeta inom sex olika inriktningar:

 • Ateljé: Här arbetar vi med olika former av skapande: måla, arbeta med lera och handarbete där du kan sy, virka eller sticka, göra nyckelringar och pärla. Vi jobbar mycket med återbruk och skapar nya saker av gamla.
 • Snickeri: För dig som tycker om att måla och snickra. Här kan du tillverka fågelholkar, äppellådor, skärbrädor, blomlådor och smörknivar. När du arbetar i snickeriet får du lära dig att använda olika el- och handverktyg, som skruvdragare, borrmaskin, hammare, hyvel och stämjärn.
 • Service och trädgård: För dig som tycker om att vara ute och röra på dig. Här kan du få arbeta med att leverera dagligvaror till Humanas boenden, hämta och sortera återvinning, skotta snö, plantera växter, sköta rabatter och kratta löv. Du kan också hjälpa till med att tvätta våra bilar.
 • Musikstudio: För dig som älskar musik. Här kan du skapa och spela in musik, individuellt eller i mindre grupp, med stöttning av arbetshandledare. Vi erbjuder två fullt utrustad studior, en mindre studio samt ett stort ensemblerum med bland annat piano, gitarr, bas och trummor. Det finns också teknik för redigering, inspelning av poddar och karaoke.
 • Butik och café: Gillar du att möta människor kan du jobba i vår egen second hand-butik och café.
 • Arbetspraktik: För dig som har som långsiktigt mål att hitta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Vi arbetar med att hitta en arbetsplats för dig, där du får du stöd och handledning av personal på företaget samt en arbetshandledare hos oss. Arbetspraktik kan även kombineras men någon av våra övriga inriktningar.

I lokalerna finns möjlighet att gå undan och få avkoppling och sinnesstimulering i särskilda rum. Här är det också lätt att hålla sig fysiskt aktiv. Vi har ett eget gym där du kan träna och gör ofta gemensamma promenader.

Vi erbjuder våra arbetstagare gemensamma aktiviteter såsom friluftsdagar, afterwork och förstås jul- och sommarfest. Flera gånger om året åker vi i väg för utflykter och kulturupplevelser.

I vårt arbetssätt utgår vi från Humanas tre grundläggande metoder: lågaffektivt bemötande (LAB), som innebär att vi jobbar lågmält och förebyggande, samt tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation för att förklara aktiviteter och uppgifter på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt.

Vår målsättning är att du ska uppleva en meningsfull vardag med en utvecklande sysselsättning och social träning.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med all personal.

Inom Humanas daglig verksamhet samarbetar många enheter med bland annat praktiska kontakter, kompetensutveckling och erfarenhetsgrupper.

Visa mer

Personal

På Palmbladsgatan jobbar fem arbetsledare med god kunskap om LSS-lagstiftningen, funktionsnedsättningar och problemskapande beteenden. Vi har också tillgång till arbetsterapeut.

I personalgruppen finns kunskap om hantverk, snickeriarbete, musik, studioarbete, konst och fotografering.

Personalen deltar i regelbunden handledning och kompetensutveckling.

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  Daglig verksamhet, PK 1
 4. Antal platser:
  46
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB
 6. Ramavtal:
  Norrtälje...

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator