Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

A large lawn in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK 1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Placeringsform
 • Gruppbostad, servicebostad
Problematik
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Depression
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Utagerande beteende
 • Ångesttillstånd
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • OCD/Tvång
 • Psykisk problematik
 • Självskadebeteende
 • Utvecklingsstörning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Bollnäs

Stagårdsvägen Gruppboende

Stagårdsvägen är ett gruppboende för dig som omfattas av LSS personkrets 1. Här bor du i en lugn och ostörd miljö – mitt naturen men samtidigt nära till stan, med sitt utbud av fritidsaktiviteter – i en lägenhet anpassad för att stärka din självständighet och trygghet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK 1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Lagrum och tillstånd
 • LSS §9.9 PK 1
Metod, insats och utredningar som enheten erbjuder
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • LAB - Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
Personkrets
 • Personkrets 1 (PK1)
Placeringsform
 • Gruppbostad, servicebostad
Problematik
 • ADHD
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Depression
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Utagerande beteende
 • Ångesttillstånd
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • OCD/Tvång
 • Psykisk problematik
 • Självskadebeteende
 • Utvecklingsstörning
Typ av verksamhet
 • Egen regi
Ålderskategori
 • Vuxen
 • A large lawn in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A kitchen with a dining room table
 • A large lawn in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A house with a grass field
 • A sign on the side of a building
 • A living room
 • A large lawn in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A kitchen with a dining room table
 • A large lawn in front of a house
 • A large lawn in front of a house
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A house with a grass field
 • A sign on the side of a building
 • A living room

Bostaden

Stagårdsvägen är ett gruppboende cirka 3 kilometer från Bollnäs, byggt för dig som är i behov av en lugn och ostörd miljö mitt naturen men samtidigt vill ha nära till fritidsaktiviteter. Boendet ligger i ett villaområde med skog precis intill som erbjuder rofyllda promenadstråk och motionsspår. 

Härifrån är det nära till stan för den som vill utnyttja Bollnäs caféer, biografer och shopping. Busshållplats finns på gångavstånd och i huset finns en lånecykel. Från Bollnäs station finns goda buss- och tågförbindelser. 

Lägenheterna ligger i ett enplanshus, byggt så sent som 2021. Det är fullutrustade tvårumslägenheter på ca 38 kvm, anpassade för att stärka din självständighet och trygghet i den egna lägenheten, utemiljön och gemensamhetsutrymmena. Alla lägenheter har uteplats i markplan, som du även kan använda som privat ingång. Fiber finns indraget för internet, där du har tillgång till gästnätverket med möjlighet att skaffa ett eget abonnemang. 

I huset finns även ett vardagsrum, en tvättstuga och en gemensam uteplats samt egna utrymmen för personal. Till lägenheten hör också ett uteförråd på 3 kvm. 

Du möblerar själv lägenheten som du vill ha den, och lagar och äter dina måltider där eller i det gemensamma köket. 

Du är välkommen på ett studiebesök, och vi kan även komma till och berätta om boendet. 

Vilka bor här?

Stagårdsvägen är ett gruppboende för dig som omfattas av LSS personkrets 1, det vill säga personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. 

Så fungerar det att bo här

På Stagårdsvägen möts du av ett starkt engagemang från personalen, med en gemensam ambition att stötta dig i att skapa en trivsam och fungerande vardag. Vi är många i personalen, så det finns alltid någon i närheten. Alla är välutbildade med stor vana att arbeta med utmanande beteenden.

Innan du flyttar till oss gör vi en noggrann kartläggning för att lära känna dig och dina behov, så att vi kan anpassa och förbereda boendet för dig. Vi lägger stor vikt vid att du och personer som är viktiga för dig görs delaktiga. På så sätt minimeras den oro många känner inför en flytt till en ny miljö.

Tillsammans med dig utformar vi en genomförandeplan. Två kontaktpersoner håller i helheten och sköter kontakt med exempelvis myndigheter och andra samhällsaktörer. Stödet utformas utifrån dina egna önskemål, förutsättningar, behov och intressen. Målet är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

I arbetet använder vi oss av något som kallas lågaffektivt bemötande (LAB) och innebär att vi jobbar lågmält och förebyggande. Vi tar också hjälp av tydliggörande pedagogik samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att förklara aktiviteter och uppgifter på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt.

Om du önskar det så samarbetar vi gärna med dina anhöriga. De är alltid välkomna för att hälsa på om du vill och kan då låna en lägenhet vi har inne i Bollnäs.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med all personal.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskan, arbetsterapeuten och fysioterapeutens yrkesansvar.

Målsättningen med ditt boende på Stagårdsvägens gruppboende är att du ska få stöd i att leva som du vill.

Humana har flera enheter i Bollnäs, vilket möjliggör en vårdfläta med kontinuitet vad gäller behandling, personal och terapeuter. Det är inte ovanligt att våra boende först har kartlagts på Utredningsenheten, sedan behandlats en tid på vårt HVB Boheden, för att till sist flytta till en lägenhet på Stagårdsvägen.

Sysselsättning och aktiviteter

En motiverande sysselsättning är viktigt för att man ska må bra. Vi erbjuder daglig sysselsättning i närområdet. 

Även regelbundna fritidsaktiviteter gör att du mår bättre. Därför stöttar vi dig i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid utifrån vad du har för intressen och förmågor. Vi gör också mycket tillsammans på boendet för den som vill, till exempel utflykter till någon badsjö, Furuvik eller Järvsö. 

Personal

På Stagårdsvägens gruppboende finns personal på plats dygnet runt, med en vaken natt och en sovande jour nattetid. 

Personalen är utbildade undersköterskor med påbyggnadsutbildning. Alla har vana, kunskap och erfarenhet för att arbeta med utmanande beteenden. De genomgår fortlöpande kompetensutveckling, utbildningar och regelbunden handledning. Därutöver kompetensutvecklas personalen utifrån varje boendes behov. 

Stagårdsvägen har ett nära samarbete med Neuropsyk i Bollnäs för kompetensöverföring och kompetensutveckling kring neuropsykiatriska diagnoser och dilemman. De är särskilt kunniga inom autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, svår beteendeproblematik samt andra somatiska- och psykiatriska svårigheter. 

Vi har tillgång till sjuksköterska för medicinska frågor enligt schema, med beredskap övrig tid. 

Placeringskoordinator

Fakta

 1. Målgrupp:
  Vuxna kvinnor och män från 18 år
 2. Kommun:
  Bollnäs
 3. Placeringsform:
  Gruppboende, PK 1
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Humana LSS i Sverige AB

Placeringskoordinator

Placeringsförfrågan

Anna-Karin Wiik

Anna-Karin Wiik

Placeringskoordinator

A person standing posing for the camera

Sandra Carrasco

Verksamhetschef