Hem

Kontaktuppgifter

LSS-boende: Humana vinner i Nacka

Publicerad: 2019-04-12

Den 1 januari 2020 tar Humana över driften av gruppbostäderna Ametisten Norra och Södra med särskild service enligt LSS i Nacka.

Nacka kommun har under vintern upphandlat driften av 14 bostäder med särskild service enligt LSS.

Bostäderna delades upp i sex anbudsområden innehållande två verksamheter vardera. Upphandlingen är en renodlad kvalitetsupphandling med fast pris, och en leverantör kunde tilldelas maximalt två anbudsområden. Humana fick tilldelning av två områden, varav det ena blivit överprövat. Tilldelningsbeskedet så långt innebär att Humana förstärker sin drift av bostad enligt LSS (9.9 LSS) med ytterligare två verksamheter - Ametisten Norra och Södra.

Humana påbörjar sitt uppdrag som utförare den första januari 2020 och uppdraget pågår till och med den sista december 2022, med möjlighet för kommunen att förlänga kontraktet ytterligare 2+1 ett år, dvs. som längst till och med den sista december 2025.  


För mer information

A person standing posing for the camera
Titti Lilja Affärsområdeschef Individ och familj