Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kvinna sitter leende i permobil på altanen

Fyll i formuläret för behandling av personuppgifter

Jag begär att få uppgift om vilka personuppgifter Humana behandlar om mig och tillgång till dem i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 15.

Beskrivning av kategori av personuppgifter som avses:

(Till exempel: arbetssökande, klient/kund, patient, kontaktperson, fakturering, konsult)

Jag begär att få mina personuppgifter rättade (artikel 16) eller raderade (artikel 17) i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 16 och 17.
Observera att radering kan nekas om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att till exempel uppfylla en rättslig förpliktelse, lag, beslut eller om det finns avtalsförhållande där vi ska kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Formuläret skickas till dataskyddsombud@humana.se.

Om du vill posta begäran till oss ska du signera dokumentet och skriva dagens datum efter att du har skrivit ut det.

Gör så här:

  1. Fyll i formuläret
  2. Högerklicka på sidan och välj Skriv ut
  3. Signera med din namnteckning och skriv dagens datum

 

Posta blanketten till:

Humana AB
Dataskyddsombud
Warfvinges väg 39, 7 tr.
112 51 Stockholm