Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad är personuppgifter och vad menas med behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel handla om ditt namn, ditt personnummer, ditt telefonnummer, din hemadress, din e-postadress, journal- eller ärendeanteckningar om dig eller din IP-adress.

En personuppgift behandlas av oss när vi till exempel samlar in, registrerar, lagrar och överför personuppgifter.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi tillämpliga lagar och regler, däribland Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR. Där finns regler om när och hur dina personuppgifter får behandlas och vilka rättigheter du har när vi behandlar personuppgifterna.