Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vår behandling av personuppgifter om dig som är familjehemsförälder

Denna information riktar sig till dig som är eller är intresserad av att bli familjehemsförälder, samt dig som är maka/make/sambo till den person som har ansökt om att bli familjehemsförälder. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella uppdrag.

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Din referens
 • De familjehemskonsulenter som du samarbetar med
 • Uppdragsgivande kommun

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att hantera din intresseanmälan och besluta om du kan bli familjehem hos oss
 • Namn

 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post

 • Personnummer

 • Uppgifter om boendesituation

 • Ekonomisk information

 • Hälsouppgifter

 • Politiska åsikter och uppgifter om religiös eller filosofisk övertygelse

 • Uppgifter om sexuell läggning

 • Uppgifter om befintliga och tidigare familjehems-placeringar hos er

 • Social situation

 • Bedömning kring förmåga att vara familjehem

 • Referenser

 • Uppgifter om din bakgrund som du lämnar till oss

 • Ljudupptagningar från intervjuer

   

Behandlingen är nödvändig för att förbereda ett kommande avtal med dig och för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att kunna tillhandahålla social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.

Humana behandlar dina personuppgifter för förberedande av avtal samt under den tid det finns ett avtal mellan dig och oss.
Personuppgifterna sparas två år efter avslutat uppdrag.
Om du inte tilldelas ett uppdrag sparas personuppgifterna två år efter att familjehemsutredningen är avslutad.

För dokumentation av arbetsuppgifter inom socialtjänsten
 • Namn
 • Personnummer
 • Uppgifter om Humanas handledning till familjehemmet
 • Uppgifter kring uppföljning av uppdraget
 • Rapportering kring uppdraget som skickas till uppdragsgivande socialtjänst

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla social omsorg.

 

Personuppgifterna gallras två år efter avslutat uppdrag
För att administrera uppdraget och för utbetalning av arvode och omkostnader
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter såsom postnummer, adress, telefonnummer
 • Bankkontoinformation
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Humana

Information sparas exempelvis enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag såsom bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Bankkontoinformation
 • Faktura- och betalningshistorik
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bland annat bokföringslagen

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.
Information sparas enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.