Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller behandlar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (till exempel loggfiler).
Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. När personuppgifter behandlas utanför EU/EES tillförsäkras skyddsnivån antingen genom att det land där uppgifterna behandlas har ett godkännande från EU-kommissionen om att landet har en adekvat skyddsnivå, eller genom ett standardavtal med mottagaren av uppgifterna. Om du vill få mer information om de skyddsåtgärder som har vidtagits eller till vilka länder vi överför dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.