Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Gemensamma kontakter med Registrerade

När Parter är gemensamt Personuppgiftsansvariga ska de tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt för Registrerade via Humana Holding. Syftet är att Registrerade på ett effektivt sätt ska kunna tillvarata sina rättigheter enligt tillämplig Dataskyddsreglering.
Parterna ansvarar för att informera Registrerade om hur de kan kontaktas via Humana Holding.

Parterna är medvetna om att Registrerade har rätt att ta direkt kontakt med endera Parten och är överens om att samarbeta så att varje Registrerad får kontakt och kan utöva sina rättigheter.