Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Personuppgiftsincidenter

I händelse av en Personuppgiftsincident ska den Part som upptäckt Personuppgiftsincidenten informera den andra Parten så snart som möjligt.

Informationen ska innehålla

  1. En beskrivning av incidenten, inklusive, om det är möjligt, de kategorier av Personuppgifter och det ungefärliga antalet berörda Registrerade;
  2. Vem som kan kontaktas för att få mer information om Personuppgiftsincidenten
  3. De sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten; och
  4. De åtgärder som vidtagits för att åtgärda Personuppgiftsincidenten, inklusive åtgärder för att mildra dess potentiellt negativa effekter.

 

Om och i den mån det inte är möjligt att tillhandahålla all denna information samtidigt ska den ursprungliga informationen innehålla de uppgifter som finns tillgängliga, och ytterligare information ska därefter så snart som möjligt tillhandahållas allt eftersom den blir tillgänglig.