Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Rätt att få dina personuppgifter rättade

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter om dig.


Begäran om rättning av personuppgifter