Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning eller att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss eller vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, imy@imy.se, som är tillsynsmyndighet.

Om klagomålet gäller vår användning av cookies kan du kontakta oss eller Post- och telestyrelsen (PTS), pts@pts.se, som är tillsynsmyndighet.