Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vad är pseudonymisering av personuppgift?

Pseudonymisering innebär att man använder till exempel ett annat namn eller ett nummer istället för riktiga personuppgifter. Det finns en koppling till en levande person mellan de påhittade uppgifterna och de riktiga personuppgifterna. Detta gör att kan få reda på vem personen är om man har åtkomst till dokumentation som visar på kopplingen. Ett exempel på pseudonymisering är ett klient-ID på en faktura. Uppgift om vem klienten är finns i journalsystemet där klient-ID finns i klientens akt.