Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad gäller för att samla in och förvara uppgifter som sätts in i en pärm och inte sparas elektroniskt?

Personuppgiftsbehandlingar som inte är automatiserade, eller en samling av personuppgifter som inte kan sammanställas eller sökas utifrån olika kriterier, omfattas inte av dataskyddsförordningen eller annan registerförfattning.

Pärmen med personuppgifter omfattas alltså inte av GDPR men om uppgifterna är ett förstadium till en helt eller delvis automatiserad behandling omfattas de av GDPR.