Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Hur ska man informera exempelvis anhöriga och andra vars personuppgifter behandlas som man inte fått direkt från den personen?

Om man samlar in uppgifter från tredje part har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att inom en månad informera de registrerade som är berörda (art. 14). Man behöver dock inte informera den registrerade om denne känner till behandlingen, eller om det skulle innebära en oproportionerlig arbetsinsats att informera eller om det är omöjligt.