Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

När kan man använda Avtal som rättslig grund?

Avtalet ska vara med den registrerade, t.ex. privatperson eller enskild firma, inte en juridisk person. Anställningsavtal, ansökningshandlingar som föregår ett anställningsavtal, offerter, leverantörs- kundavtal är exempel på avtal som innebär att företag måste registrera och behandla personuppgifter (men bara de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet).