Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

När kan man använda Avtal som rättslig grund?

Avtalet ska vara med den registrerade, till exempel privatperson eller enskild firma, inte en juridisk person. Anställningsavtal, ansökningshandlingar som föregår ett anställningsavtal, offerter, leverantörs- kundavtal är exempel på avtal som innebär att företag måste registrera och behandla personuppgifter (men bara de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet).