Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är per­sonnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som lag­ras elektroniskt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i in­spelningen.

Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift men är det om det hand­lar om en enskild näringsverksamhet. Re­gistreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera, kan­ske inte är en personuppgift.