Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vad gäller för alla personuppgifter som finns i löpande text och hur man ska göra för att hitta dessa vid eventuell begäran om att få ta del av sina personuppgifter?

Om det finns uppgifter i löpande text ska den registrerade få en kopia på dem. Det finns dock undantag från skyldigheten att utge registerutdrag, till exempel om utlämnandet inverkar menligt på andras rättigheter och friheter och om begäran är orimlig (art. 12.5). Det sistnämnda kan aktualiseras för personuppgifter i löpande text.