Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana har tillsammans med Uppsala stadsteater genomfört tre dokumentärteaterprojekt de senaste åren. Grundidén var att ge en åsidosatt målgrupp möjlighet att äga en scen utan färdigskrivet manus eller kostymer, att de skulle få sin röst hörd och ta plats i det offentliga rummet och ändra på spelreglerna. Ungdomar, placerade på HVB och mitt i en behandling för olika typer av självdestruktivt beteende. De skulle få skriva sin egen berättelse, sång, musik, dikter. Hitta sitt eget uttryckssätt.

Materialet bearbetades tillsammans med terapeuter, personal som jobbar nära ungdomarna samt med regissören för att säkerställa att det inte blev för utlämnande. Även om processen, inte slutprodukten, har varit det viktiga så har båda de projekt som genomförts verkligen träffat rakt in i hjärtat hos publik och medarbetare och även bland de inblandade ungdomarna själva.