Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Båthusprojektet

Båthusprojektet – Kungsholms Strand

I exempelvis Stockholm är det svårt att hitta centrala lägen för byggnation. Men vi har hittat många båtklubbar som ofta har fula båtuppställningsplatser på land. På dessa sjönära tomter vill Humana bygga några av Sveriges finaste äldreboenden och trygghetsboenden.

Vi har tillsammans med fastighetsutvecklaren Arwidsro ansökt om markanvisning på Kungsholms Strand i Stockholm för ett äldreboende med 80 lägenheter, 120 lägenheter i ett trygghetsboende med biståndsbedömning, en förskola samt andra kommersiella lokaler och ett unikt båtgarage för Västermalms båtklubbs behov.

Kolla gärna in våra boenden i Gävle och Växjö för att se hur vi genom att tänka utanför de vanliga tankespåren kan bygga och driva boenden som vi själva skulle vilja bo och leva i. Vi bygger moderna, oftast centralt belägna och innovativa boenden och vår verksamhet bygger på vår vision – alla har rätt till ett bra liv.

Våra tankar kring äldreboende

Vår filosofi bygger på en personcentrerad vård och omsorg, där den enskilde boende står i centrum. När du bor på något av Humanas äldreboenden ska du få behålla din självständighet och dina vanor. Vi arbetar med ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi ser till det friska hos varje individ.

Inom Humana äldreomsorg arbetar vi för att din vardag ska kännas meningsfull och att du ska kunna vara aktiv i den utsträckning du vill. Humana har en aktivitetsansvarig på varje äldreboende som ansvarar för att organisera aktiviteter. Vi arbetar med individuella aktivitetsanalyser och utgår alltid från kundernas behov och önskemål i planeringen.

Centralt i våra verksamheter är vikten av god kvalitet kring måltiderna. Därför följer vi Livsmedelverkets Måltidsmodell
Modellen består av sex pusselbitar, som alla är viktiga för att de äldre ska må bra av maten och känna matglädje.

Vi har dessutom vunnit det prestigefyllda Svenska Ljuspriset 2017 för vårt äldreboende i Gävle och för vår innovativa belysningslösning som underlättar de boendes dygnsrytm och möjlighet att orientera sig. 

Varför bygga äldreboende med oss?

  • Humana bygger äldreboenden vi själva skulle vilja bo i.
  • Behovet av äldreboendeplatser är stort och det växer.
  • Befintligt bestånd är ofta utdaterat och kommer behöva bytas ut.
  • Investeringsbudgeten i många kommuner är redan hårt ansträngd.
  • Att låta privata intressenter bygga och driva äldreboenden är en god affär för kommunen och skapar mångfald och valfrihet för invånarna.
  • Genom att sälja mark direkt till Humana istället för till en byggare minskar kommunens kostnader för kommunalt bostadstillägg över tid och hyran blir lägre för den enskilde.
  • Man kan bygga sterilt och institutionellt eller låta Humana bygga något som kommunen kan vara stolt över. Vare sig det handlar om hög energieffektivitet som i Växjö eller innovationskraft på andra sätt som i Gävle och Österåker.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din kommun att bygga bra äldreboenden?

Kontakta: 
Kristoffer Andersson
Fastighetschef Humana
kristoffer.andersson@humana.se

Läs mer om våra äldreboenden runt om i landet